Verzuimmelding

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Overzicht
Een kennisgeving aan een formele door de wetgever aangewezen instantie dat de onderwijsdeelnemer zonder geldige reden les- of praktijktijd heeft verzuimd.
Type  :  Informatieobject
Toelichting  :  In het funderend onderwijs gaat het om een kennisgeving aan de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de onderwijsdeelnemer woon- of verblijfplaats heeft. In het mbo gaat bij een meerderjarige onderwijsdeelnemer de melding naar DUO vanwege de mogelijke gevolgen voor de studiefinanciering.


Meer informatie
ROSA
Een kennisgeving aan een formele door de wetgever aangewezen instantie dat de onderwijsdeelnemer zonder geldige reden les- of praktijktijd heeft verzuimd. (BusinessObject) Verzuimmeldi- ng Bepalen wat de reden is van absentie. Afhankelijk of uit de beoordeling van afwezigheid dit als geoorloofd of ongeoorloofd wordt gekenmerkt, zal er een verdere opvolging plaatsvinden. (BusinessInteraction) Analyseren aan/afwezighe- id Het vastleggen van de inschrijvingsgegevens, of mutaties daarop, en de leerresultaten van de onderwijsdeelnemer door de onderwijsinstelling en de gedeeltelijke uitwisseling daarvan met ROD. (BusinessInteraction) Administreren onderwijsdeel- name Analyseren van de verzuimmelding, het nemen van verzuimmaatregelen en het uitzetten van acties volgend uit de verzuimmaatregel(en). De uitkomsten uit de maatregelen worden gedurende de afhandeling gevolgd in de processtap Toezicht houden op uitvoering verzuimmaatregelen. (BusinessInteraction) Opvolgen verzuim Het proces waarbij de aan- en afwezigheid van de onderwijsdeelnemer wordt vastgelegd in het kader van de uitvoering van de opleiding. Dit is enerzijds van belang om de voortgang de onderwijsdeelnemer bij te houden en anderzijds om in geval van afwezigheid maatregelen te activeren om het verzuim terug te dringen. In geval van ongeoorloofd verzuim zal er een melding volgen via het verzuimloket van DUO, zodat opvolging door een leerplicht ambtenaar van de gemeente kan plaatsvinden. (BusinessInteraction) Administreren aan/afwezighe- id onderwijsdeel- nemer Het ontvangen, verwerken en doorsturen van de verzuimmelding vanuit een onderwijsorganisatie naar de toezichthouder. (BusinessInteraction) Distribueren verzuimmeldin- g AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R Deze svg is op 13-04-2024 23:11:15 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 13-04-2024 23:11:15 CEST


Komt voor in andere modellen
Zie ook:
Details Verzuimmelding
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-c22980b61ce343b7a095c0e816ff79e5
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-c22980b61ce343b7a095c0e816ff79e5
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Verzuimmelding