Opvolgen aan- en afwezigheid (per rol)

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Deze pagina bevat een concepttekst die momenteel in bewerking is.

ArchiMate-modellen > ROSA > Views > Opvolgen aan- en afwezigheid (per rol)
Opvolgen aan- en afwezigheid (per rol)

In deze weergave staan de rollen centraal die een verantwoordelijkheid hebben in de uitvoering van het ketenproces Opvolgen aan- en afwezigheid. In de weergave zijn naast de rollen ook de informatieobjecten opgenomen die uitgewisseld worden tussen de betrokken ketenpartners die de rollen kunnen vervullen. Deze view vormt daarmee een referentie voor het inrichten van ketensamenwerkingen.

Een maatregel die wordt uitgevoerd door een medewerker van de school of een externe partij om het verzuim van een onderwijsdeelnemer zoveel mogelijk te voorkomen / beperken. De maatregel kan op basis van vrijwillige (via school instelling) of wettelijke (via gemeente) basis opgelegd worden. (BusinessObject) Verzuimmaatregel Een kennisgeving aan een formele door de wetgever aangewezen instantie dat de onderwijsdeelnemer zonder geldige reden les- of praktijktijd heeft verzuimd. (BusinessObject) Verzuimmelding ArchiMateNote Bij externe opvolging De instantie die de wettelijke taak heeft om toezicht te houden op het verzuim. (BusinessRole) Toezichthouder verzuim Bepalen wat de reden is van absentie. Afhankelijk of uit de beoordeling van afwezigheid dit als geoorloofd of ongeoorloofd wordt gekenmerkt, zal er een verdere opvolging plaatsvinden. (BusinessInteraction) Analyseren aan/afwezigheid Analyseren en beheren van de verzuimmelding, het nemen van verzuimmaatregelen en het uitzetten van acties volgend uit de verzuimmaatregel(en). De uitkomsten uit de maatregelen worden gedurende de afhandeling gevolgd in de processtap Toezicht houden op uitvoering verzuimmaatregelen. (BusinessInteraction) Opvolgen verzuim Bepalen of de gestelde maatregelen effectief zijn en daar eventueel in bijsturen op dat de gestelde doelen worden behaald. (BusinessInteraction) Toezicht houden op uitvoering verzuimmaatregelen Het toekennen van de afgesloten status aan een actieve melding. (BusinessInteraction) Afsluiten verzuimmelding De registerhouder is verantwoordelijk voor het beheer van de sectorale basisregisters (BusinessRole) Registerhouder onderwijsdeelnemer Het ontvangen, verwerken en doorsturen van de verzuimmelding vanuit een onderwijsorganisatie naar de toezichthouder. (BusinessInteraction) Routeren verzuimmelding ArchiMateNote Bij interne opvolging Een organisatie die onderwijs aanbiedt en verzorgt en regelt dat aan de gestelde randvoorwaarden wordt voldaan. (BusinessRole) Onderwijsorganisatie Bepalen of een verlofaanvraag gehonoreerd kan worden en e (BusinessInteraction) Beoordelen verlofaanvragen Bepalen wat de reden is van absentie. Afhankelijk of uit de beoordeling van afwezigheid dit als geoorloofd of ongeoorloofd wordt gekenmerkt, zal er een verdere opvolging plaatsvinden. (BusinessInteraction) Analyseren aan/afwezigheid Bepalen of de gestelde maatregelen effectief zijn en daar eventueel in bijsturen op dat de gestelde doelen worden behaald. (BusinessInteraction) Toezicht houden op uitvoering verzuimmaatregelen Analyseren en beheren van de verzuimmelding, het nemen van verzuimmaatregelen en het uitzetten van acties volgend uit de verzuimmaatregel(en). De uitkomsten uit de maatregelen worden gedurende de afhandeling gevolgd in de processtap Toezicht houden op uitvoering verzuimmaatregelen. (BusinessInteraction) Opvolgen verzuim Het toekennen van de afgesloten status aan een actieve melding. (BusinessInteraction) Afsluiten verzuimmelding De verantwoordelijkheid voor het monitoren van ontwikkelingen op het gebied van verzuim binnen een specifieke context kan worden toegewezen aan verschillende organisaties, afhankelijk van de informatiebehoefte. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), een lokale overheid, de Onderwijsinspectie of de onderwijsorganisatie kunnen bijvoorbeeld optreden als monitorende partij om de trends en patronen met betrekking tot verzuim te identificeren en te analyseren. (BusinessRole) Monitorende partij verzuimontwikkeling Het duiden van verzuim data en rapportages ten behoeve van het bepalen van situaties, trents en ontwikkelingen op het gebied van verzuim en het terugdringen van verzuim. (BusinessInteraction) Duiden verzuim-data en- rapportage Het combineren van verzuim data en informatie om tot een rapportage te komen die specifiek voorziet in een informatiebehoefte (BusinessInteraction) Opstellen verzuimrapportage Een rapportage die het verzuim van onderwijsdeelnemers registreert ten behoeve van de analyse van verschillende aspecten van verzuim, zoals frequentie, duur, oorzaken en impact op de organisatie. Een verzuimrapportage geeft inzicht op het niveau van onderwijsorganisatie, gemeente, regio en/of op landelijk niveau. (BusinessObject) Verzuimrapportage Het beschikbaar maken van de financiële middelen ten behoeve van de onderwijspartijen aangaande de overheidsbekostiging, subsidiëring of eigen bijdragen . (BusinessInteraction) Financieren van onderwijs AccessRelationship W AccessRelationship RW AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship RW AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R Deze svg is op 03-06-2024 11:32:48 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 03-06-2024 11:32:48 CEST
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Legenda
   
ArchiMate-view Opvolgen aan- en afwezigheid (per rol)
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-39c1666b98bc4429b5615ab96e8b6810
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Opvolgen aan- en afwezigheid (per rol)
Publiceren  : Ja
Type  : Diagram,Scenario
Status  : Concept
Datum laatste wijziging  : 27-04-2024
Beschrijving laatste wijziging  : Conceptuitwerking inclusief review beheerteam ROSA
Elementen  : 
Relaties  :