Administreren aan/afwezigheid onderwijsdeelnemer

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > ROSA > BusinessInteractions > Administreren aan/afwezigheid onderwijsdeelnemer
Overzicht
Het proces waarbij de aan- en afwezigheid van de onderwijsdeelnemer wordt vastgelegd in het kader van de uitvoering van de opleiding. Dit is enerzijds van belang om de voortgang de onderwijsdeelnemer bij te houden en anderzijds om in geval van afwezigheid maatregelen te activeren om het verzuim terug te dringen. In geval van ongeoorloofd verzuim zal er een melding volgen via het verzuimloket van DUO, zodat opvolging door een leerplicht ambtenaar van de gemeente kan plaatsvinden.
Type  :  Ketenprocesstap

Zie Ketenprocessen voor een overzicht van alle ketenprocessen

Onderdeel van ketenproces Administreren onderwijsdeelname

Deze ketenprocesstap komt voor in de volgende scenario's:

Komt voor inScenariotype
Aanmelden en administreren onderwijsdeelname (in detail)
Aanmelden en administreren onderwijsdeelname (per rol)

De ketenprocesstap Administreren aan/afwezigheid onderwijsdeelnemer wordt ondersteund door:

Referentiecomponenten

geen

Ketenvoorzieningen

geen


Meer informatie
ROSA
Het proces waarbij de aan- en afwezigheid van de onderwijsdeelnemer wordt vastgelegd in het kader van de uitvoering van de opleiding. Dit is enerzijds van belang om de voortgang de onderwijsdeelnemer bij te houden en anderzijds om in geval van afwezigheid maatregelen te activeren om het verzuim terug te dringen. In geval van ongeoorloofd verzuim zal er een melding volgen via het verzuimloket van DUO, zodat opvolging door een leerplicht ambtenaar van de gemeente kan plaatsvinden. (BusinessInteraction) Administreren aan/afwezighe- id onderwijsdeel- nemer Een verzoek om verlof te krijgen voor deelname aan alle onderwijsactiviteiten voor een bepaalde periode. (BusinessObject) Verlofaanvraag De aan-/afwezigheid van een onderwijsdeelnemer op het moment dat die verwacht wordt deel te nemen aan onderwijsactiviteiten. (BusinessObject) Aan- /afwezigheid Een maatregel die wordt uitgevoerd door een medewerker van de school of een externe partij om het verzuim van een onderwijsdeelnemer zoveel mogelijk te voorkomen / beperken. De maatregel kan op basis van vrijwillige (via school instelling) of wettelijke (via gemeente) basis opgelegd worden. (BusinessObject) Verzuimmaatr- egel Een natuurlijk persoon die deelneemt, heeft deelgenomen of voornemens is om deel te nemen aan een onderwijsactiviteit, om zich kennis, vaardigheden en attitudes eigen te maken. (BusinessObject) Onderwijsdeel- nemer Een organisatie die onderwijs aanbiedt en verzorgt en regelt dat aan de gestelde randvoorwaarden wordt voldaan. (BusinessRole) Onderwijsorga- nisatie Het vastleggen van de inschrijvingsgegevens, of mutaties daarop, en de leerresultaten van de onderwijsdeelnemer door de onderwijsinstelling en de gedeeltelijke uitwisseling daarvan met ROD. (BusinessInteraction) Administreren onderwijsdeel- name Bepalen wat de reden is van absentie. Afhankelijk of uit de beoordeling van afwezigheid dit als geoorloofd of ongeoorloofd wordt gekenmerkt, zal er een verdere opvolging plaatsvinden. (BusinessInteraction) Analyseren aan/afwezighe- id Een kennisgeving aan een formele door de wetgever aangewezen instantie dat de onderwijsdeelnemer zonder geldige reden les- of praktijktijd heeft verzuimd. (BusinessObject) Verzuimmeldi- ng AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AssignmentRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W Deze svg is op 12-04-2024 19:06:00 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 12-04-2024 19:06:00 CEST


Komt voor in andere modellen
Details Administreren aan/afwezigheid onderwijsdeelnemer
ArchiMate_Interaction.png
Elementtype  : BusinessInteraction
Element-id  : Id-e670ab4ad2974d418a664c19d771dfd3
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-e670ab4ad2974d418a664c19d771dfd3
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Administreren aan/afwezigheid onderwijsdeelnemer