Openbare registergegevens worden ontsloten als Linked Open Data

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze pagina is vastgesteld door Informatiekamer, op 12 juni 2015.

Ontwerpkader
Stelling Voor openbare registergegevens worden gegevens ontsloten in de vorm van Linked Open Data (5 sterren op de schaal van Berners-Lee).
Doelgremium Informatiekamer
Toepassingsgebied Gegevensuitwisseling in de keten
Rationale Gegevens en hun beschrijvingen worden gepubliceerd als semantisch beschreven webpagina’s. Deze techniek staat bekend als Web 3.0. Dit maakt dat applicatiebouwers in en buiten het onderwijs worden gestimuleerd om daarmee meerwaarde te creëren. Dit sluit aan bij de open-data strategie van de overheid
Realiseert Een gezamenlijke basisinfrastructuur
Implicaties Gegevenswoordenboek en openbare registers worden vertaald als zogeheten resources op een URI en permanent geplaatst in een zogenaamde RDF-store. Hiervoor moet een gezamenlijke URI-strategie aanwezig zijn.