Semantische interoperabiliteit

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > ROSA > Principles > Semantische interoperabiliteit
Overzicht
Daar waar dat mogelijk is hanteren we een gemeenschappelijke taal in onze processen, diensten en architecturen maar daar waar er verschillen zijn in de semantiek in de verschillende onderwijssectoren en ketenprocessen, overbruggen we die verschillen door de relaties inzichtelijk te maken.
Stelling  :  Daar waar dat mogelijk is hanteren we een gemeenschappelijke taal in onze processen, diensten en architecturen maar daar waar er verschillen zijn in de semantiek in de verschillende onderwijssectoren en ketenprocessen, overbruggen we die verschillen door de relaties inzichtelijk te maken.
Uitspraak  :  Semantische interoperabiliteit
Type  :  Afgeleid principe
Rationale  :  Hoewel binnen de onderwijssectoren en ketenprocessen soortgelijke gegevens worden uitgewisseld, zijn er per onderwijssector nog wel sterke verschillen in gegevensaanduiding en -definities. Denk bijvoorbeeld aan leerling, student, deelnemer, etc. Daarnaast worden dezelfde aanduidingen soms gebruikt voor wezenlijk andere betekenissen, denk bijvoorbeeld aan het begrip 'begindatum van de opleiding' dat achtereenvolgens kan betekenen: de beoogde datum waarop iemand met een opleiding begint, de datum waarop iemand daadwerkelijk begint en de eerste les heeft, de datum van inschrijving, en het moment waarop de opleiding tot stand is gekomen.
Implicaties  :  De betekenis van begrippen is eenduidig vast te stellen. Het verband tussen begrippen uit verschillende onderwijssectoren of ketenprocessen is inzichtelijk.

RealiseertWordt gerealiseerd door


Meer informatie
ROSA
Daar waar dat mogelijk is hanteren we een gemeenschappelijke taal in onze processen, diensten en architecturen maar daar waar er verschillen zijn in de semantiek in de verschillende onderwijssectoren en ketenprocessen, overbruggen we die verschillen door de relaties inzichtelijk te maken. (Principle) Semantische interoperabilite- it Semantiek in berichtuitwisseling moet traceerbaar zijn (ter voorkoming vanonnodige variëteit) (Requirement) Semantiek in berichtuitwisse- ling is traceerbaar Het Gegevenswoordenboek DUO wordt gebruikt voor de berichtspecificatie ten behoeve van berichtuitwisseling met DUO. (Requirement) Gebruik het Gegevenswoo- rdenboek DUO voor berichtuitwisse- ling met DUO Voor openbare registergegevens worden gegevens ontsloten in de vorm van Linked Open Data (5 sterren op de schaal van Berners-Lee). (Requirement) Openbare registergegeve- ns worden ontsloten als Linked Open Data Samenwerking in de keten vereist interoperabiliteit op proces, semantiek en techniek. (Goal) Ketenbrede interoperabilite- it Alle gegevens en domeinobjecten worden geclassificeerd met het Kernmodel Onderwijs Informatie. (Requirement) Classificeer alle gegevens- en domeinobjecte- n met het Kernmodel Onderwijsinfor- matie Requirement Hanteer de stappen uit de AMIGO- aanpak Requirement Hanteer begrippen uit het ROSA begrippenkader Gegevens die niet aan een bestaande semantische bron zijn te koppelen, moeten aan de meest toepasselijke semantische bron binnen het onderwijs worden toegevoegd (Requirement) Registreer de betekenis van nieuwe gegevens Het ontwerpgebied ''Ketenbrede interoperabiliteit'' omvat ontwerpkaders gericht op semantische, technische en procesinteroperabiliteit. (Grouping) Ketenbrede interoperabilite- it InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 15-01-2023 05:42:53 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 15-01-2023 05:42:53 CET


Komt voor in andere modellen
Details Semantische interoperabiliteit
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-3116f161-771f-42a2-baff-aa0a1206e4de
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-3116f161-771f-42a2-baff-aa0a1206e4de
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Semantische interoperabiliteit