Eenheid in verscheidenheid

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Principles > Eenheid in verscheidenheid
Overzicht
We ondersteunen het bestaan van verschillende terminologie in de verschillende onderwijssectoren en ketenprocessen, en overbruggen die verschillen zonder een gemeenschappelijke taal voor te schrijven.
Stelling  : We ondersteunen het bestaan van verschillende terminologie in de verschillende onderwijssectoren en ketenprocessen, en overbruggen die verschillen zonder een gemeenschappelijke taal voor te schrijven.
Uitspraak  : Eenheid in verscheidenheid
Type  : Afgeleid principe
Rationale  : Hoewel binnen de onderwijssectoren en ketenprocessen soortgelijke gegevens worden uitgewisseld, zijn er per onderwijssector nog wel sterke verschillen in gegevensaanduiding en -definities. Denk bijvoorbeeld aan leerling, student, deelnemer, etc. Daarnaast worden dezelfde aanduidingen soms gebruikt voor wezenlijk andere betekenissen, denk bijvoorbeeld aan het begrip 'begindatum van de opleiding' dat achtereenvolgens kan betekenen: de beoogde datum waarop iemand met een opleiding begint, de datum waarop iemand daadwerkelijk begint en de eerste les heeft, de datum van inschrijving, en het moment waarop de opleiding tot stand is gekomen.
Implicaties  : De betekenis van begrippen is eenduidig vast te stellen. Het verband tussen begrippen uit verschillende onderwijssectoren of ketenprocessen is inzichtelijk.

RealiseertWordt gerealiseerd door


Meer informatie
ROSA
We ondersteunen het bestaan van verschillende terminologie in de verschillende onderwijssectoren en ketenprocessen, en overbruggen die verschillen zonder een gemeenschappelijke taal voor te schrijven. (Principle) Eenheid in verscheidenhe- id Semantiek in berichtuitwisseling moet traceerbaar zijn (ter voorkoming vanonnodige variëteit) (Requirement) Semantiek in berichtuitwisse- ling is traceerbaar Het Gegevenswoordenboek DUO wordt gebruikt voor de berichtspecificatie ten behoeve van berichtuitwisseling met DUO. (Requirement) Gebruik het Gegevenswoo- rdenboek DUO voor berichtuitwisse- ling met DUO Alle gegevens en domeinobjecten worden geclassificeerd met het Kernmodel Onderwijs Informatie. (Requirement) Classificeer alle gegevens- en domeinobjecte- n met het Kernmodel Onderwijsinfor- matie We richten ons op het koppelen van de informatievoorziening, en niet op het kantelen van bestaande processen. (Principle) Koppelen - nietkantelen Gegevens die niet aan een bestaande semantische bron zijn te koppelen, moeten aan de meest toepasselijke semantische bron binnen het onderwijs worden toegevoegd (Requirement) Registreer de betekenis van nieuwe gegevens Bovensectorale samenwerking heeft betrekking op de doelen en principes die de samenwerking tussen partijen in verschillende onderwijssectoren bevorderen. Deze doelen en principes zijn kaderstellend voor de ROSA zelf, en worden langs andere ontwerpgebieden doorvertaald naar concrete ontwerpkaders. (Grouping) Bovensectoral- e samenwerking We streven naar een betere afstemming en meer gemeenschappelijkheid in de informatiehuishouding van de administratieve ketenprocessen. (Principle) Gemeenschap- pelijkheid in informatiehuis- houding InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 13-03-2022 21:37:08 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 13-03-2022 21:37:08 CET


Komt voor in andere modellen
Details Eenheid in verscheidenheid
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-3116f161-771f-42a2-baff-aa0a1206e4de
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-3116f161-771f-42a2-baff-aa0a1206e4de
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Eenheid in verscheidenheid