Onderwijsresultaat

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > ROSA > BusinessObjects > Onderwijsresultaat
Overzicht
Vastgelegde en geformaliseerde beoordeling op basis van een of meer leerresultaten van een door een onderwijsdeelnemer uitgevoerde summatieve onderwijsactiviteiten.
Type  :  Informatieobject


Meer informatie
ROSA
Vastgelegde en geformaliseerde beoordeling op basis van een of meer leerresultaten van een door een onderwijsdeelnemer uitgevoerde summatieve onderwijsactiviteiten. (BusinessObject) Onderwijsresu- ltaat Het proces waarbij de leerresultaten, die van belang zijn in het kader van de formele afronding van de opleiding (of delen daarvan), administratief verwerkt worden. (BusinessInteraction) Verwerken leerresultaat Het contextmodel beschrijft de ketenprocessen (aanmelden, overstappen, administreren onderwijsdeelname en onderwijsresultaat) die doorlopen worden om de onderwijsdeelnemer correct aan te melden en in te schrijven, waarbij alle relevante gegevens gevalideerd en geadministreerd worden, benodigd om het onderwijs en de voortgang daarop te volgen. (Grouping) Aanmelden en administreren onderwijsdeel- name BusinessInteraction Registreren onderwijsresul- taat Het proces waarbij na goedkeuring van de conformiteitsbeoordeling de administratie van de verkregen onderwijswaarderingen plaatsvindt in het kader van de afronding van (delen van) de opleiding. (BusinessInteraction) Administreren certificering Een vastgelegde waarneming van een door een onderwijsdeelnemer uitgevoerde onderwijsactiviteit. (BusinessObject) Leerresultaat Het verkrijgen van de relevante gegevens van de onderwijsdeelnemer, het identificeren van de onderwijsdeelnemer om de toelaatbaarheid te beoordelen alvorens de inschrijving definitief gemaakt kan worden. (BusinessInteraction) Aanmelden Het proces waarin de gegevens worden verzameld op het vlak van vooropleidingen die de onderwijsdeelnemer heeft behaald. Deze kwalificatiegegevens zijn belang om de toelaatbaarheid van de onderwijsdeelnemer te kunnen beoordelen. Deze gegevens kunnen o.m. beschikbaar komen uit het dossier van de latende onderwijsinstelling of door gegevens te verkrijgen uit het ROD. (BusinessInteraction) Verzamelen vooropleidings- gegevens Het administreren van de onderwijsresultaten van een onderwijsdeelnemer (BusinessInteraction) Administreren onderwijsresul- taat AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W Deze svg is op 31-05-2024 12:57:44 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 31-05-2024 12:57:44 CEST


Komt voor in andere modellen
Details Onderwijsresultaat
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-0b3a8df122db43628ad41760c17ed4fb
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-0b3a8df122db43628ad41760c17ed4fb
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Onderwijsresultaat