Registreer de betekenis van nieuwe gegevens

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Requirements > Registreer de betekenis van nieuwe gegevens
Overzicht
Gegevens die niet aan een bestaande semantische bron zijn te koppelen, moeten aan de meest toepasselijke semantische bron binnen het onderwijs worden toegevoegd
Stelling  : Gegevens die niet aan een bestaande semantische bron zijn te koppelen, moeten aan de meest toepasselijke semantische bron binnen het onderwijs worden toegevoegd
Uitspraak  : Registreer de betekenis van nieuwe gegevens
Rationale  : Ketenprojecten kunnen leiden tot nieuwe en vernieuwde gegevensuitwisseling tussen ketenpartijen in de onderwijsketen.
Implicaties  : Dit maakt het mogelijk om begrippen waarvan de semantische betekenis nog niet officieel is vastgelegd in de stelselcatalogus, KOI of het Gegevenswoordenboek DUO alsnog vast te leggen zodat er geen semantische gaten ontstaan.
Type  : Ontwerpkader

Realiseert


Meer informatie
ROSA
Gegevens die niet aan een bestaande semantische bron zijn te koppelen, moeten aan de meest toepasselijke semantische bron binnen het onderwijs worden toegevoegd (Requirement) Registreer de betekenis van nieuwe gegevens De afspraak Open Onderwijs API (OOAPI) beschrijft het data-formaat (REST-API en JSON), semantiek en syntax waaraan voldaan dient te worden zodat onderwijsinstellingen informatie beschikbaar kunnen stellen aan externe. Dit betreft: persoonsgegevens, faculteitsgegevens, onderwijsafdelingen, onderwijsplannen, cursusgroepen, cursussen, cursusresultaten, toetsresultaten, gebouwen, ruimtes, roostergegevens, nieuwskanalen, nieuwsitems, enzovoort. De afspraak is mede bedoeld om app-bouwers in het hoger onderwijs te helpen om deze data te ontsluiten op een gepersonaliseerde manier (voor de student) via een app. (Requirement) OO API We ondersteunen het bestaan van verschillende terminologie in de verschillende onderwijssectoren en ketenprocessen, en overbruggen die verschillen zonder een gemeenschappelijke taal voor te schrijven. (Principle) Eenheid in verscheidenhe- id Gegevensuitwisseling in de keten vindt via verschillende voorzieningen plaats, en heeft een sterk gedecentraliseerd karakter. Doelen en principes in dit ontwerpgebied en de daaruit voortvloeiende ontwerpkaders helpen bij het in samenhang en 'onder architectuur' ontwikkelen en inrichten van dergelijke voorzieningen. (Grouping) Gegevensuitwi- sseling in de keten InfluenceRelationship ? InfluenceRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 09-03-2022 15:01:55 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 09-03-2022 15:01:55 CET


Komt voor in andere modellen
Details Registreer de betekenis van nieuwe gegevens
ArchiMate_Requirement.png
Elementtype  : Requirement
Element-id  : Id-9573b8ef-992a-43ad-8b05-44444d37666e
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-9573b8ef-992a-43ad-8b05-44444d37666e
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Registreer de betekenis van nieuwe gegevens