Beoordelen verlofaanvragen

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > ROSA > BusinessInteractions > Beoordelen verlofaanvragen
Overzicht
Bepalen of een verlofaanvraag gehonoreerd kan worden
Type  :  Ketenprocesstap

Zie Ketenprocessen voor een overzicht van alle ketenprocessen

Onderdeel van ketenproces Opvolgen aan- en afwezigheid

Deze ketenprocesstap komt voor in de volgende scenario's:

Komt voor inScenariotype
Opvolgen aan- en afwezigheid (in detail)
Opvolgen aan- en afwezigheid (per rol)

De ketenprocesstap Beoordelen verlofaanvragen wordt ondersteund door:

Referentiecomponenten

geen

Ketenvoorzieningen

geen


Meer informatie
ROSA
Bepalen of een verlofaanvraag gehonoreerd kan worden (BusinessInteraction) Beoordelen verlofaanvrag- en Een organisatie die onderwijs aanbiedt en verzorgt en regelt dat aan de gestelde randvoorwaarden wordt voldaan. (BusinessRole) Onderwijsorga- nisatie Het besluit of een verlofaanvraag al dan niet wordt ingewilligd. (BusinessObject) Besluit verlofaanvraag Het beoordelen van aan- en afwezigheid, het melden van (ongeoorloofd) verzuim en het nemen van passende maatregelen met het doel terugdringen van verzuim en van vroegtijdig schoolverlaten. (BusinessInteraction) Opvolgen aan- en afwezigheid Het contextmodel is een weergave van de ketenprocessen van opvolgen aan- en afwezigheid in het onderwijs. Het opvolgen is van groot belang voor het waarborgen van de voortgang en het toezicht op de uitvoering van het onderwijs. Het beoordelen van de aan- en afwezigheid en het terugdringen van verzuim aan de hand van het uitvoeren van verzuimmaatregelen. In geval van ongeoorloofd verzuim worden gegevens door de onderwijsorganisatie doorgezet naar de centrale registraties (gemeentelijk en landelijk) zodat gemeente en de landelijk Inspectie van het Onderwijs toezicht kunnen houden op de naleving van de wettelijke bepalingen uit de leerplicht. (Grouping) Opvolgen aan- en afwezigheid Een verzoek om niet te hoeven deelnemen aan onderwijsactiviteiten voor een bepaalde periode. (BusinessObject) Verlofaanvraag AssignmentRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R Deze svg is op 05-07-2024 22:03:44 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-07-2024 22:03:44 CEST


Komt voor in andere modellen
Details Beoordelen verlofaanvragen
ArchiMate_Interaction.png
Elementtype  : BusinessInteraction
Element-id  : Id-50604fbf52284d57b91f62638db9026e
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-50604fbf52284d57b91f62638db9026e
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Beoordelen verlofaanvragen