Verzuimmaatregel

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > ROSA > BusinessObjects > Verzuimmaatregel
Overzicht
Een maatregel die wordt uitgevoerd door een medewerker van de school of een externe partij om het verzuim van een onderwijsdeelnemer zoveel mogelijk te voorkomen / beperken. De maatregel kan op basis van vrijwillige (via school instelling) of wettelijke (via gemeente) basis opgelegd worden.
Type  :  Informatieobject


Meer informatie
ROSA
Een maatregel die wordt uitgevoerd door een medewerker van de school of een externe partij om het verzuim van een onderwijsdeelnemer zoveel mogelijk te voorkomen / beperken. De maatregel kan op basis van vrijwillige (via school instelling) of wettelijke (via gemeente) basis opgelegd worden. (BusinessObject) Verzuimmaatr- egel Het beoordelen van aan- en afwezigheid, het melden van (ongeoorloofd) verzuim, het nemen van passende maatregelen met het doel terugdringen van verzuim en van vroegtijdig schoolverlaten. (BusinessInteraction) Opvolgen aan- en afwezigheid Bepalen of de gestelde maatregelen effectief zijn en daar eventueel in bijsturen op dat de gestelde doelen worden behaald. (BusinessInteraction) Toezicht houden op uitvoering verzuimmaatr- egelen Grouping Opvolgen aan- en afwezigheid Het proces waarbij de aan- en afwezigheid van de onderwijsdeelnemer wordt vastgelegd in het kader van de uitvoering van de opleiding. Dit is enerzijds van belang om de voortgang de onderwijsdeelnemer bij te houden en anderzijds om in geval van afwezigheid maatregelen te activeren om het verzuim terug te dringen. In geval van ongeoorloofd verzuim zal er een melding volgen via het verzuimloket van DUO, zodat opvolging door een leerplicht ambtenaar van de gemeente kan plaatsvinden. (BusinessInteraction) Administreren aan/afwezighe- id onderwijsdeel- nemer Het vastleggen van de inschrijvingsgegevens, of mutaties daarop, en de leerresultaten van de onderwijsdeelnemer door de onderwijsinstelling en de gedeeltelijke uitwisseling daarvan met ROD. (BusinessInteraction) Administreren onderwijsdeel- name Analyseren van de verzuimmelding, het nemen van verzuimmaatregelen en het uitzetten van acties volgend uit de verzuimmaatregel(en). De uitkomsten uit de maatregelen worden gedurende de afhandeling gevolgd in de processtap Toezicht houden op uitvoering verzuimmaatregelen. (BusinessInteraction) Opvolgen verzuim AccessRelationship W AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship RW Deze svg is op 12-04-2024 17:27:21 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 12-04-2024 17:27:21 CEST


Komt voor in andere modellen
Details Verzuimmaatregel
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-d6b4ac28dcf446cba8ab5518a71fcb56
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-d6b4ac28dcf446cba8ab5518a71fcb56
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Verzuimmaatregel