Opvolgen aan- en afwezigheid

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > ROSA > Groupings > Opvolgen aan- en afwezigheid
Overzicht


Meer informatie
ROSA
Grouping Opvolgen aan- en afwezigheid Een maatregel die wordt uitgevoerd door een medewerker van de school of een externe partij om het verzuim van een onderwijsdeelnemer zoveel mogelijk te voorkomen / beperken. De maatregel kan op basis van vrijwillige (via school instelling) of wettelijke (via gemeente) basis opgelegd worden. (BusinessObject) Verzuimmaatr- egel Bepalen of de gestelde maatregelen effectief zijn en daar eventueel in bijsturen op dat de gestelde doelen worden behaald. (BusinessInteraction) Toezicht houden op uitvoering verzuimmaatr- egelen Een rapportage die het verzuim van onderwijsdeelnemers registreert ten behoeve van de analyse van verschillende aspecten van verzuim, zoals frequentie, duur, oorzaken en impact op de organisatie. Een verzuimrapportage geeft inzicht op het niveau van onderwijsorganisatie, gemeente, regio en/of op landelijk niveau. (BusinessObject) Verzuimrappo- rtage Bepalen of een verlofaanvraag gehonoreerd kan worden en e (BusinessInteraction) Beoordelen verlofaanvrag- en Bepalen wat de reden is van absentie. Afhankelijk of uit de beoordeling van afwezigheid dit als geoorloofd of ongeoorloofd wordt gekenmerkt, zal er een verdere opvolging plaatsvinden. (BusinessInteraction) Analyseren aan/afwezighe- id Evalueren van zowel de effectiviteit van verzuimmaatregelen ten behoeve van het terugdringen van het verzuim alsmede de ontwikkeling van het verzuim op grotere schaal. (BusinessInteraction) Monitoren verzuimontwik- keling Het beoordelen van aan- en afwezigheid, het melden van (ongeoorloofd) verzuim, het nemen van passende maatregelen met het doel terugdringen van verzuim en van vroegtijdig schoolverlaten. (BusinessInteraction) Opvolgen aan- en afwezigheid AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 17-04-2024 01:06:23 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 17-04-2024 01:06:23 CEST


Komt voor in andere modellen
Details Opvolgen aan- en afwezigheid
Elementtype  : Grouping
Element-id  : Id-16602348a0f3475cba8f4ec54f20483a
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-16602348a0f3475cba8f4ec54f20483a
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Opvolgen aan- en afwezigheid