Verlofaanvraag

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Overzicht
Een verzoek om verlof te krijgen voor deelname aan alle onderwijsactiviteiten voor een bepaalde periode.
Type  :  Informatieobject
Toelichting  :  Verlofperiode kan ook een deel van een dag zijn (bijvoorbeeld bij doktersbezoek). Situaties waarin vrijstelling wordt gegeven aan specifieke onderwijsactiviteiten vallen niet onder de definitie van verlofaanvraag.


Meer informatie
ROSA
Een verzoek om verlof te krijgen voor deelname aan alle onderwijsactiviteiten voor een bepaalde periode. (BusinessObject) Verlofaanvraag Het proces waarbij de aan- en afwezigheid van de onderwijsdeelnemer wordt vastgelegd in het kader van de uitvoering van de opleiding. Dit is enerzijds van belang om de voortgang de onderwijsdeelnemer bij te houden en anderzijds om in geval van afwezigheid maatregelen te activeren om het verzuim terug te dringen. In geval van ongeoorloofd verzuim zal er een melding volgen via het verzuimloket van DUO, zodat opvolging door een leerplicht ambtenaar van de gemeente kan plaatsvinden. (BusinessInteraction) Administreren aan/afwezighe- id onderwijsdeel- nemer Het beoordelen van aan- en afwezigheid, het melden van (ongeoorloofd) verzuim, het nemen van passende maatregelen met het doel terugdringen van verzuim en van vroegtijdig schoolverlaten. (BusinessInteraction) Opvolgen aan- en afwezigheid Bepalen wat de reden is van absentie. Afhankelijk of uit de beoordeling van afwezigheid dit als geoorloofd of ongeoorloofd wordt gekenmerkt, zal er een verdere opvolging plaatsvinden. (BusinessInteraction) Analyseren aan/afwezighe- id Het vastleggen van de inschrijvingsgegevens, of mutaties daarop, en de leerresultaten van de onderwijsdeelnemer door de onderwijsinstelling en de gedeeltelijke uitwisseling daarvan met ROD. (BusinessInteraction) Administreren onderwijsdeel- name Grouping Aanmelden en administreren onderwijsdeel- name Bepalen of een verlofaanvraag gehonoreerd kan worden en e (BusinessInteraction) Beoordelen verlofaanvrag- en AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship R Deze svg is op 12-04-2024 20:04:23 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 12-04-2024 20:04:23 CEST


Komt voor in andere modellen
Zie ook:
Details Verlofaanvraag
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-80700164d5214a79adf00d471cbaf12e
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-80700164d5214a79adf00d471cbaf12e
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Verlofaanvraag