Examendeelnemer

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Overzicht
Een natuurlijk persoon die deelneemt aan een examenafname.
Type  :  Informatieobject


Meer informatie
ROSA
Een natuurlijk persoon die deelneemt aan een examenafname. (BusinessObject) Examendeeln- emer Het uitvoeren van examenonderdelen omvat het georganiseerd en gestructureerd afnemen van specifieke examenonderdelen in de vorm van toetsen (zoals schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen of praktijkopdrachten), conform de vastgestelde procedures en richtlijnen, om de prestaties van examendeelnemers objectief te beoordelen. Het toezien op de uitvoering van de examen onderdelen zorgt ervoor dat alle examendeelnemers gelijke kansen hebben en dat de toetsomgeving optimaal is. (BusinessInteraction) Laten uitvoeren examenonder- delen Een natuurlijk persoon die deelneemt, heeft deelgenomen of voornemens is om deel te nemen aan een onderwijsactiviteit, om zich kennis, vaardigheden en attitudes eigen te maken. (BusinessObject) Onderwijsdeel- nemer Het organiseren, afnemen en beoordelen van een (kwalificerend) examen, examenonderdeel of exameneenheid. (BusinessInteraction) Examineren Het contextmodel beschrijft de hoe het examineren en toetsen volgens de vastgestelde examenkaders wordt georganiseerd, afgenomen, beoordeeld en geformaliseerd tot een uitslag, welke wordt verwerkt tot een resultaat per onderwijsdeelnemer. (Grouping) Toetsen en examineren Het organiseren van een examen omvat het inschrijven, plannen, coördineren, uitvoeren van alle activiteiten die nodig zijn voor een succesvolle afname van het examen. Het resultaat van het organiseren van het examen is dat er op een efficiënte , betrouwbare, eerlijke en transparante wijze het examen afgenomen kan worden. Dit proces moet zorgdragen dat er een optimale examenomgeving is waar examendeelnemers op een eerlijke en gelijkwaardige wijze het examen af kunnen nemen. (BusinessInteraction) Organiseren van examen AccessRelationship R SpecializationRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship W Deze svg is op 31-05-2024 12:59:40 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 31-05-2024 12:59:40 CEST


Komt voor in andere modellen
Details Examendeelnemer
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-70d0d46aac374918a2faf372f8745a78
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-70d0d46aac374918a2faf372f8745a78
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Examendeelnemer