Toetsen en examineren (in context)

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Deze pagina bevat een concepttekst die momenteel in bewerking is.

ArchiMate-modellen > ROSA > Views > Toetsen en examineren (in context)
Toetsen en examineren (in context)

Deze in context-view geeft inzicht in welke ketenprocessen en contexten (toepassingsscenario's) vanuit de ketenprocessen examineren en toetsen worden aangesproken en die niet tot het ketenprocesmodel zelf behoren. In de contextweergave zijn enkel de informatieobjecten opgenomen die tussen de verschillende ketenprocessen uitgewisseld worden.

Grouping Aanmelden en administreren onderwijsdeelname Het vastleggen van de inschrijvingsgegevens, of mutaties daarop, en de leerresultaten van de onderwijsdeelnemer door de onderwijsinstelling en de gedeeltelijke uitwisseling daarvan met ROD. (BusinessInteraction) Administreren onderwijsdeelname Een natuurlijk persoon die deelneemt, heeft deelgenomen of voornemens is om deel te nemen aan een onderwijsactiviteit, om zich kennis, vaardigheden en attitudes eigen te maken. (BusinessObject) Onderwijsdeelnemer Grouping Resultaten uit het onderwijs Vastleggen van de beoordeling van een door een onderwijsdeelnemer uitgevoerde onderwijsactiviteit. (BusinessInteraction) Administreren leerresultaat Het proces waarbij de afhandeling van de conformiteitsbeoordeling en registratie van de afgifte van het waardedocument na goedkeuring in het kader van de afronding van (delen van) de opleiding plaatsvindt. (BusinessInteraction) Diplomeren en certificeren Een vastgelegde waarneming van een door een onderwijsdeelnemer uitgevoerde onderwijsactiviteit. (BusinessObject) Leerresultaat Een bewijs van afsluiting van een opleidingseenheid. (BusinessObject) Waardedocument De formele waardering die voortvloeien uit de uitvoering van het onderwijs en de afhandeling van de conformiteitsbeoordeling worden vastgesteld vanuit het diplomeren en certificeren (BusinessObject) Onderwijswaarderi- ng Grouping Toetsen en examineren Een natuurlijk persoon die deelneemt aan een examenafname. (BusinessObject) Examendeelnemer Het organiseren, afnemen en beoordelen van een (kwalificerend) examen, examenonderdeel of exameneenheid. (BusinessInteraction) Examineren Een specifiek resultaat dat aangeeft hoe een onderwijsdeelnemer heeft gepresteerd bij het afleggen van een examen. (BusinessObject) Examenuitslag Een natuurlijk persoon die deelneemt aan een toetsafname. (BusinessObject) Toetsdeelnemer Vastgelegde beoordeling van een door een onderwijsdeelnemer gemaakte toets. (BusinessObject) Toetsresultaat Het organiseren en uitvoeren van een meting van de kennis, vaardigheden en houdingen van onderwijsdeelnemers op een bepaald moment. (BusinessInteraction) Toetsen Een instrument voor het meten van iemands kennis en vaardigheden (praktische vaardigheden en houdingen) die door middel van leren en/of onderwijs op een of ander vakgebied zijn verworven. (BusinessObject) Toets Grouping Waarderen van ontwikkeling Het waarderen van anders verworven resultaten speelt een essentiële rol bij het vaststellen van de richtlijnen en beoordelingscriteria die nodig zijn om een objectieve evaluatie te maken van resultaten en competenties die buiten de gebruikelijke kaders zijn verworven. Dit omvat diverse contexten zoals andere landen, continenten of onderwijsinstellingen. (BusinessInteraction) Waarderen verworven resultaten Een geformaliseerde verklaring die de prestaties, kwalificaties en competenties van een onderwijsdeelnemer beschrijft en bevestigt die buiten het formele Nederlandse onderwijssysteem zijn behaald of opgedaan. (BusinessObject) Onderwijsresultaat- verklaring Vrijstelling op een examen (onderdeel) doordat de examendeelnemer de vaardigheden of competentie elders verworven heeft. (BusinessObject) Vrijstelling op examen/toets onderdeel Grouping Plannen en roosteren De beschikbaarheid van de deelnemers, de begeleiders, de afnamelocatie en de voorgenomen toetsafnames voor dat jaar. (BusinessObject) Jaarplanning examens Heeft betrekking op de organisatie van het onderwijs (BusinessInteraction) Plannen en roosteren Grouping Toepassen leermiddelen Een product dat is samengesteld uit onderwijsmateriaal en dat onder bepaalde condities verkregen en gebruikt kan worden. (BusinessObject) Leermiddel Het samenstellen van leermiddelen voor specifieke onderwijstoepassingen en -doelgroepen. (BusinessInteraction) Aanbieden leermiddel Het ingebruiknemen van leermiddelen en het aanwenden van het leermateriaal. (BusinessInteraction) Gebruiken leermiddel AccessRelationship W AccessRelationship RW AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W SpecializationRelationship SpecializationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W SpecializationRelationship SpecializationRelationship AccessRelationship W SpecializationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R Deze svg is op 11-04-2024 09:46:08 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 11-04-2024 09:46:08 CEST
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Legenda
   
   
ArchiMate-view Toetsen en examineren (in context)
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-2767b61f97a5488ea695774304089188
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Toetsen en examineren (in context)
Publiceren  : Ja
Type  : Diagram,Scenario
Status  : Concept
Datum laatste wijziging  : 25-01-2024
Beschrijving laatste wijziging  : Commentaar QA-team 17-01-2024 verwerkt
Elementen  : 
Relaties  :