Eigen regie over digitale identiteit

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > ROSA > Principles > Eigen regie over digitale identiteit
Overzicht
Daar waar mogelijk wordt een natuurlijk persoon de mogelijkheid geboden om zelf regie te voeren over de digitale identiteit.
Type  :  Ontwerpprincipe
Stelling  :  Daar waar mogelijk wordt een natuurlijk persoon de mogelijkheid geboden om zelf regie te voeren over de digitale identiteit.
Implicaties  : 
  • Binnen de architectuuraanpak moet binnen een toepassingspatroon beschreven worden hoe zelfbeschikking ingericht kan worden.

Ontwerpgebied: Digitale identiteiten

RealiseertWordt gerealiseerd door


Meer informatie
ROSA
Daar waar mogelijk wordt een natuurlijk persoon de mogelijkheid geboden om zelf regie te voeren over de digitale identiteit. (Principle) Eigen regie over digitale identiteit Ketenpartijen bewaren gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk (Principle) Gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk De uitvoering is zodanig ingericht dat betrokkene op eenvoudige wijze kan vaststellen welk gebruik wordt gemaakt van zijn of haar persoonsgegevens. (Requirement) Maak uitvoering transparant Identiteitenbeheer houdt rekening met inzagerecht van de betrokkene (incl. attributen en de relatie functionele identiteit <-> foundational identity). (Requirement) Inzagerecht op digitale identiteit Pas lifecyclemanagement toe op functionele identiteiten op basis van de duur van de relatie, bewaartermijnen en/of wensen van de betrokkene. (Requirement) Lifecyclemana- gement op functionele identiteiten De scope van een functionele identiteit en bijbehorende attributen is zo klein mogelijk c.q. afgestemd op de specifieke context. (Requirement) Beperkte scope van functionele identiteit Een persoon heeft tenminste één digitale identiteit nodig, maar kan desgewenst ook meerdere digitale identiteiten verkiezen te gebruiken. (Requirement) Een persoon heeft minstens één digitale i dentiteit Zorg dat een individu eigen verklaringen kan leveren over attributen die worden opgenomen in zijn identiteitsverklaring. (Requirement) Eigen verklaringen over attributen Principle De onderwijsmed- ewerker voert regie op zijn eigen onderwijsgege- vens De onderwijsdeelnemer wordt in staat gesteld reeds bekende gegevens (her) te gebruiken, en in sommige gevallen te bewerken, en te beslissen welke partijen al dan niet mogen inzien, gebruiken en bewerken (Principle) De onderwijsdeel- nemer voert regie op zijn eigen onderwijsgege- vens Elke entiteit die betrokken is bij toegang heeft (tenminste) een (gekwalificeerde) identiteit. (Requirement) Gekwalificeer- de digitale identiteit voor toegang Het zelf mogen en kunnen voeren van regie houdt in dat de persoon de digitale identiteit kan presenteren als een dienst hierom vraagt. (Requirement) Sturing op gebruik van digitale identiteit De uitvoering is zodanig ingericht dat betrokkene op eenvoudige wijze kan vaststellen welk gebruik wordt gemaakt van zijn of haar persoonsgegevens. (Principle) Transparant gebruik van persoonsgege- vens Het ontwerpgebied Digitale identiteiten heeft betrekking op digitale identiteiten die worden gehanteerd om entiteiten in het onderwijsdomein te kunnen herkennen. Ontwerpprincipes in dit ontwerpgebied en daarvan afgeleide ontwerpkaders helpen projecten bij het hanteren van identiteiten in gegevensuitwisselingen en toegangsvraagstukken. (Grouping) Digitale identiteiten InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 04-06-2024 01:37:36 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 04-06-2024 01:37:36 CEST


Komt voor in andere modellen
Details Eigen regie over digitale identiteit
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-8f537cbfc84f4a10b374e43732ed428b
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-8f537cbfc84f4a10b374e43732ed428b
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Eigen regie over digitale identiteit