Kernmodel Onderwijsinformatie

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > ROSA > Views > Kernmodel Onderwijsinformatie
Kernmodel Onderwijsinformatie

Het Kernmodel Onderwijsinformatie is een overkoepelend conceptueel informatiemodel dat is gericht op semantische interoperabiliteit en de generieke concepten beschrijft die voorkomen in de onderwijswereld.

Alle ketenprocessen die ondersteunend zijn aan het organiseren van het onderwijs. (Grouping) Organisatie van het onderwijs Een natuurlijk persoon die op grond van een overeenkomst werkzaam is voor een onderwijsorganisatie. (BusinessObject) onderwijsmedewerker Datgene wat een onderwijsorganisatie organiseert aan onderwijsactiviteiten zowel inhoudelijk als qua aanpak. (BusinessObject) onderwijsaanbod Een plek waar onderwijs wordt aangeboden en gevolgd. (BusinessObject) onderwijslocatie Een organisatie die onderwijs aanbiedt en verzorgt en regelt dat aan de gestelde randvoorwaarden wordt voldaan. (BusinessObject) onderwijsorganisati- e Alle ketenprocessen ten behoeve van het produceren cq verwerven van de onderwijsinhoud (leermiddelen) in te zetten bij de uitvoering van het onderwijs. (Grouping) Inhoud van het onderwijs Een samenhangend geheel van kennis, inzicht en vaardigheden met een bepaald leerdoel. (BusinessObject) onderwijseenheid Het samenstellen van onderwijsprogramma's, curricula en/of leerlijnen en het variëren en arrangeren in het beschikbare onderwijsaanbod en/of het ontwikkelen van onderwijsmateriaal gebruikmakend van beschikbare onderwijsmaterialen. (BusinessObject) onderwijsontwikkeling Benodigdheden bestemd voor gebruik binnen het onderwijs. (BusinessObject) onderwijsmateriaal Alle ketenprocessen die zorg dragen voor de initiatie en de verdere af- en behandeling van de deelname van de onderwijsdeelnemer in het onderwijs. (Grouping) Deelname aan het onderwijs Een natuurlijk persoon die deelneemt aan een onderwijsactiviteit om zich kennis, vaardigheden en attitudes eigen te maken. (BusinessObject) onderwijsdeelnemer Een afspraak voor het gaan volgen, volgen en hebben gevolgd van onderwijs. (BusinessObject) onderwijsdeelname Alle activiteiten die nodig zijn om de deelname aan het onderwijs mogelijk te maken. (BusinessObject) onderwijsondersteuning Alle ketenprocessen die zorg dragen voor de uitvoering van het onderwijs. (Grouping) Uitvoering van het onderwijs Vastgelegde beoordeling van een door een onderwijsdeelnemer uitgevoerde onderwijsactiviteit. (BusinessObject) leerresultaat Het aanleren van kennis, vaardigheden en attitudes om vooraf vastgelegde doelen na te streven. (BusinessObject) onderwijsactiviteit AssociationRelationship is betrokken bij AssociationRelationship is werkzaam voor AssociationRelationship is betrokken bij AssociationRelationship is betrokken bij AssociationRelationship wordt aangeboden op AssociationRelationship is gebaseerd op AssociationRelationship maakt gebruik van AssociationRelationship biedt aan AssociationRelationship ontwikkelt AssociationRelationship ontwikkelt AssociationRelationship maakt gebruik van AssociationRelationship wordt gebruikt bij AssociationRelationship wordt gebruikt bij AssociationRelationship neemt deel aan AssociationRelationship heeft afspraak voor AssociationRelationship betreft AssociationRelationship helpt bij AssociationRelationship hoort bij AssociationRelationship hoort bij AssociationRelationship leidt tot Deze svg is op 10-04-2024 13:40:00 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 10-04-2024 13:40:00 CEST
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Legenda
   
   
ArchiMate-view Kernmodel Onderwijsinformatie
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-97b0bca9-5616-4fcc-a9f5-7fae820c509c
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Kernmodel Onderwijsinformatie
Publiceren  : Ja
Elementen  : 
Relaties  :