Onderwijseenheid

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > ROSA > BusinessObjects > Onderwijseenheid
Overzicht
Een samenhangend geheel van kennis, inzicht en vaardigheden met een bepaald leerdoel.
Type  :  Informatieobject
Rationale  :  Definitie in KOI model
ROSA Begrippenkader  :  https://rosa.wikixl.nl/index.php/60e007bc-3581-4eb6-a95a-e8f3c2fa2970


Meer informatie
ROSA
Een samenhangend geheel van kennis, inzicht en vaardigheden met een bepaald leerdoel. (BusinessObject) Onderwijseen- heid Het verkrijgen van een leermiddel en/of het recht om een leermiddel te gebruiken. (BusinessInteraction) Verwerven leermiddel Een natuurlijk persoon die deelneemt, heeft deelgenomen of voornemens is om deel te nemen aan een onderwijsactiviteit, om zich kennis, vaardigheden en attitudes eigen te maken. (BusinessObject) Onderwijsdeel- nemer Het contextmodel is een weergave van de ketenprocessen die ten grondslag liggen aan de afhandeling in de keten ten aanzien van het erkennen van opleidingen en instellingen. Wanneer de licenties afgegeven zijn wordt het aanbod van opleidingen op sectorniveau gepubliceerd. (Grouping) Erkennen en inrichten onderwijs Het aan de hand van criteria selecteren van een of meer leermiddelen die toepasbaar zijn op de onderwijsleersituatie van een individuele onderwijsdeelnemer of een groep onderwijsdeelnemers. (BusinessInteraction) Selecteren leermiddel Het vaststellen en publiekelijk maken van het onderwijsaanbod van een onderwijsorganisatie. (BusinessInteraction) Publiceren onderwijsinric- hting De selectie van één of meer te verwerven leermiddelen. (BusinessObject) Leermiddelsel- ectie Een product dat is samengesteld uit onderwijsmateriaal en dat onder bepaalde condities verkregen en gebruikt kan worden. (BusinessObject) Leermiddel AccessRelationship R AssociationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W AssociationRelationship van toepassing op AssociationRelationship wordt toegepast in Deze svg is op 31-05-2024 12:57:48 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 31-05-2024 12:57:48 CEST


Komt voor in andere modellen
Details Onderwijseenheid
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-b90915fe186546fd94a068dd95ab28f0
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-b90915fe186546fd94a068dd95ab28f0
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Onderwijseenheid