Selecteren leermiddel

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > ROSA > BusinessInteractions > Selecteren leermiddel
Overzicht
Het aan de hand van criteria selecteren van een of meer leermiddelen die toepasbaar zijn op de onderwijsleersituatie van een individuele onderwijsdeelnemer of een groep onderwijsdeelnemers.
Type  :  Ketenprocesstap

Zie Ketenprocessen voor een overzicht van alle ketenprocessen

Onderdeel van ketenproces Verwerven leermiddel

Deze ketenprocesstap komt voor in de volgende scenario's:

Komt voor inScenariotype
Toepassen leermiddelen (in detail)Toepassingsscenario
Toepassen leermiddelen (per rol)Toepassingsscenario
Toepassen leermiddelen (referentiecomponenten)Toepassingsscenario

De ketenprocesstap Selecteren leermiddel wordt ondersteund door:

Referentiecomponenten

ReferentiecomponentBeschrijving
LeermiddelmarktplaatsVoorziening waarmee kopers leermaterialen (fysiek en digitaal) kunnen bestellen en laten leveren.

Ketenvoorzieningen

geen


Meer informatie
ROSA
Het aan de hand van criteria selecteren van een of meer leermiddelen die toepasbaar zijn op de onderwijsleersituatie van een individuele onderwijsdeelnemer of een groep onderwijsdeelnemers. (BusinessInteraction) Selecteren leermiddel Het feitelijke gebruik van een leermiddel. (BusinessObject) Leermiddelge- bruik Een samenhangend geheel van kennis, inzicht en vaardigheden met een bepaald leerdoel. (BusinessObject) Onderwijseen- heid Een beschrijving van de inhoud en beoogde toepassing van een leermiddel. (BusinessObject) Leermiddelbe- schrijving Educatieve content uitwisselen zodat gebruikers die kunnen vinden aan de hand van metadata uit een centrale repository. (Requirement) Metadata opvragen De selectie van één of meer te verwerven leermiddelen. (BusinessObject) Leermiddelsel- ectie ApplicationService Leermiddel zoeken Een organisatie die onderwijs aanbiedt en verzorgt en regelt dat aan de gestelde randvoorwaarden wordt voldaan. (BusinessRole) Onderwijsorga- nisatie Voorziening waarmee kopers leermaterialen (fysiek en digitaal) kunnen bestellen en laten leveren. (ApplicationComponent) Leermiddelma- rktplaats Het verkrijgen van een leermiddel en/of het recht om een leermiddel te gebruiken. (BusinessInteraction) Verwerven leermiddel Een natuurlijk persoon die deelneemt, heeft deelgenomen of voornemens is om deel te nemen aan een onderwijsactiviteit, om zich kennis, vaardigheden en attitudes eigen te maken. (BusinessObject) Onderwijsdeel- nemer AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R InfluenceRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R Deze svg is op 12-04-2024 19:51:04 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 12-04-2024 19:51:04 CEST


Komt voor in andere modellen
Details Selecteren leermiddel
ArchiMate_Interaction.png
Elementtype  : BusinessInteraction
Element-id  : Id-d13d36973cd64954836219bf1b553add
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-d13d36973cd64954836219bf1b553add
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Selecteren leermiddel