Toepassen leermiddelen (in context)

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Deze pagina bevat een concepttekst die momenteel in bewerking is.

ArchiMate-modellen > ROSA > Views > Toepassen leermiddelen (in context)
Toepassen leermiddelen (in context)

Grouping Toepassen leermiddelen Het ingebruiknemen van leermiddelen en het aanwenden van het leermateriaal. (BusinessInteraction) Gebruiken leermiddel Het recht om binnen een afgesproken termijn een leermiddel te activeren en te gebruiken. (BusinessObject) Aanspraak op leermiddel De afhandeling van een eventuele financiële verplichting na verwerving en/of gebruik van een leermiddel. (BusinessInteraction) Betalen leermiddel(gebruik) Informatie over het starten en afronden van bepaalde inhoud, aangevuld met eventuele signalen voor opvolging door de onderwijsdeelnemer en/of onderwijsprofessional. (BusinessObject) Voortgang leermateriaal Het feitelijke gebruik van een leermiddel. (BusinessObject) Leermiddelgebruik De instemming met de voorwaarden voor levering, betaling en gebruik die op een leermiddel van toepassing zijn. (BusinessObject) Akkoord op leermiddelcondities Het verkrijgen van een leermiddel en/of het recht om een leermiddel te gebruiken. (BusinessInteraction) Verwerven leermiddel Het samenstellen van leermiddelen voor specifieke onderwijstoepassingen en -doelgroepen. (BusinessInteraction) Aanbieden leermiddel Een beschrijving van de inhoud en beoogde toepassing van een leermiddel. (BusinessObject) Leermiddelbeschrijving Het construeren van leermateriaal en het geschikt maken van dat materiaal voor toepassing in onderwijsleersituaties. (BusinessInteraction) Ontwikkelen leermateriaal Een beschrijving van (de beoogde toepassing van) leermateriaal. (BusinessObject) Leermateriaalbeschrijving Een beschrijving van de inhoud en beoogde toepassing van een geleverd / beschikbaar leermiddel. (BusinessObject) Beschrijving beschikbaar leermiddel Een beschrijving van (de beoogde toepassing van) geleverd / beschikbaar leermateriaal. (BusinessObject) Beschrijving beschikbaar leermateriaal Grouping Aanmelden en administreren onderwijsdeelname Het vastleggen van de inschrijvingsgegevens, of mutaties daarop, en de leerresultaten van de onderwijsdeelnemer door de onderwijsinstelling en de gedeeltelijke uitwisseling daarvan met ROD. (BusinessInteraction) Administreren onderwijsdeelname Een natuurlijk persoon die deelneemt, heeft deelgenomen of voornemens is om deel te nemen aan een onderwijsactiviteit, om zich kennis, vaardigheden en attitudes eigen te maken. (BusinessObject) Onderwijsdeelnemer Grouping Plannen en roosteren Heeft betrekking op de organisatie van het onderwijs (BusinessInteraction) Plannen en roosteren Grouping Erkennen en inrichten onderwijs Het vaststellen en publiekelijk maken van het onderwijsaanbod van een onderwijsorganisatie. (BusinessInteraction) Publiceren onderwijsinrichting Een samenhangend geheel van kennis, inzicht en vaardigheden met een bepaald leerdoel. (BusinessObject) Onderwijseenheid Grouping Resultaten uit het onderwijs Het geheel aan controles en analyses op metingen over voortgang, en het verwerken van de resultaten daaruit in de uitvoering van het onderwijs. (BusinessInteraction) Monitoren voortgang Grouping Resultaten uit het onderwijs Vastleggen van de beoordeling van een door een onderwijsdeelnemer uitgevoerde onderwijsactiviteit. (BusinessInteraction) Administreren leerresultaat Een vastgelegde waarneming van een door een onderwijsdeelnemer uitgevoerde onderwijsactiviteit. (BusinessObject) Leerresultaat Grouping Toetsen en examineren Het organiseren en uitvoeren van een meting van de kennis, vaardigheden en houdingen van onderwijsdeelnemers op een bepaald moment. (BusinessInteraction) Toetsen AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship RW AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship RW AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship RW SpecializationRelationship Deze svg is op 03-05-2024 13:48:05 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 03-05-2024 13:48:05 CEST
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Legenda
   
   
ArchiMate-view Toepassen leermiddelen (in context)
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-73a8bfa3facb47b18cd43989731b1c2c
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Toepassen leermiddelen (in context)
Publiceren  : Ja
Type  : Diagram,Scenario
Scenariotype  : Toepassingsscenario
Status  : Concept
Elementen  : 
Relaties  :