Registreer de betekenis van nieuwe gegevens

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze pagina is vastgesteld door Informatiekamer, op 12 juni 2015.

Ontwerpkader
Stelling Gegevens die niet aan een bestaande semantische bron zijn te koppelen, moeten aan de meest toepasselijke semantische bron binnen het onderwijs worden toegevoegd
Doelgremium Informatiekamer
Toepassingsgebied Gegevensuitwisseling in de keten
Rationale Ketenprojecten kunnen leiden tot nieuwe en vernieuwde gegevensuitwisseling tussen ketenpartijen in de onderwijsketen.
Realiseert Informatie-objecten systematisch beschreven (NORA), Eenheid in verscheidenheid
Implicaties Dit maakt het mogelijk om begrippen waarvan de semantische betekenis nog niet officieel is vastgelegd in de stelselcatalogus, KOI of het Gegevenswoordenboek DUO alsnog vast te leggen zodat er geen semantische gaten ontstaan.