Privacy

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Overzicht
De mate waarin de persoonlijke levenssfeer van onderwijsdeelnemers en/of medewerkers wordt beschermd

Duiding: Het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer (‘privacy’) is een grondrecht.

Type  :  Doel

Wordt gerealiseerd door


Meer informatie
ROSA
De mate waarin de persoonlijke levenssfeer van onderwijsdeelnemers en/of medewerkers wordt beschermd Duiding: Het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer (‘privacy’) is een grondrecht. (Goal) Privacy De verwerking van persoonsgegevens moet gebonden zijn aan een specifiek doel. (Principle) Doelbinding De uitvoering is zodanig ingericht dat betrokkene op eenvoudige wijze kan vaststellen welk gebruik wordt gemaakt van zijn of haar persoonsgegevens. (Principle) Transparant gebruik van persoonsgege- vens De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) legt meer verantwoordelijkheden neer bij organisaties die persoonsgegevens verwerken. Scholen verwerken bij uitstek veel gegevens van onderwijsdeelnemers. (Driver) AVG Verwerking van persoonsgegevens moet toereikend zijn, ter zake dienend, en beperkt tot wat noodzakelijk is. (Principle) Dataminimalis- atie Ketenpartners voorkomen onrechtmatige toegang tot of verspreiding van gegevens (Principle) Voorkom onrechtmatige toegang of verspreiding Ketenpartijen bewaren gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk (Principle) Gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk Pseudonimiseren van het persoonsgebonden nummer van een onderwijsdeelnemer ten behoeve van het bieden van voorzieningen in het kader van het onderwijs en de begeleiding van onderwijsdeelnemers. (Driver) Wet pseudonimiser- ing leerlinggegeve- ns Autonomie betekent letterlijk: jezelf de wet voorschrijven. Autonomie omvat waarden als zelfbeschikking, bescherming van de persoonlijke levenssfeer, onafhankelijkheid en vrijheid van onderwijs. (Driver) Autonomie InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 02-06-2024 09:11:13 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 02-06-2024 09:11:13 CEST


Komt voor in andere modellen
Zie ook:
Details Privacy
ArchiMate_Goal.png
Elementtype  : Goal
Element-id  : Id-4e0aee7c8901474b94b0918edbcbcf63
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-4e0aee7c8901474b94b0918edbcbcf63
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Privacy