Dataminimalisatie

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > ROSA > Principles > Dataminimalisatie
Overzicht
Verwerking van persoonsgegevens moet toereikend zijn, ter zake dienend, en beperkt tot wat noodzakelijk is.
Type  :  Architectuurprincipe
Stelling  :  Verwerking van persoonsgegevens moet toereikend zijn, ter zake dienend, en beperkt tot wat noodzakelijk is.
Implicaties  : 
  • Er zijn afspraken gemaakt over minimale gegevensverwerking. Hierbij wordt altijd een afweging gemaakt tussen het nut en de impact op de privacy. Daarbij spelen proportionaliteit (mate waarin het doel opweegt tegen de impact op de privacy) en subsidiariteit (in hoeverre hetzelfde doel te bereiken is met een alternatief middel dat minder impact op de privacy heeft) een belangrijke rol.
  • Er wordt onderscheid gemaakt in de te gebruiken categorieën van persoonsgegevens.
  • Er zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop verificatie (off-line of real-time) op dataminimalisatie uitgevoerd kan worden.

RealiseertWordt gerealiseerd door


Meer informatie
ROSA
Verwerking van persoonsgegevens moet toereikend zijn, ter zake dienend, en beperkt tot wat noodzakelijk is. (Principle) Dataminimalis- atie Ketenpartners nemen maatregelen op basis van een risicoanalyse en bijbehorende BIV-classificatie. (Principle) Risicogebase- erde BIV- classificatie en maatregelen De mate waarin het inwinnen of uitwisselen van informatie beperkt is tot die situaties waarin en waarvoor die informatie nodig is (Goal) Noodzakelijkh- eid De mate waarin de persoonlijke levenssfeer van onderwijsdeelnemers en/of medewerkers wordt beschermd Duiding: Het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer (‘privacy’) is een grondrecht. (Goal) Privacy Elke entiteit die betrokken is bij toegang heeft (tenminste) een (gekwalificeerde) identiteit. (Principle) Gekwalificeer- de digitale identiteit Een afsprakenstelsel moet zorgen voor een gekwalificeerde digitale identiteit die voldoet aan de eisen die vanuit de dienstverlening worden gesteld. (Principle) Afsprakenstel- sel voor toegang Hanteer een functionele en foundational identity passend bij de context waarvoor een identiteitsverklaring wordt geven. (Principle) Digitale identiteit passend bij de context Principle Afsprakenstel- sels regelen gebruik van gegevens InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 30-05-2024 09:44:24 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 30-05-2024 09:44:24 CEST


Komt voor in andere modellen
Details Dataminimalisatie
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-9eadd4f8f80a4ee9ae92be9b0c8dd741
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-9eadd4f8f80a4ee9ae92be9b0c8dd741
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Dataminimalisatie