Toets

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Overzicht
Een instrument voor het meten van iemands kennis en vaardigheden (praktische vaardigheden en houdingen) die door middel van leren en/of onderwijs op een of ander vakgebied zijn verworven.
Type  :  Informatieobject
ROSA Begrippenkader  :  https://rosa.wikixl.nl/index.php/1b7ac42a-699e-4e94-98f0-269815c9465b


Meer informatie
ROSA
Een instrument voor het meten van iemands kennis en vaardigheden (praktische vaardigheden en houdingen) die door middel van leren en/of onderwijs op een of ander vakgebied zijn verworven. (BusinessObject) Toets Het afnemen van de de toets heeft als doel om op een consistente wijze een leerling in een optimale toetsomgeving op een gelijkwaardige wijze de toets af te laten nemen. Tijdens het afnemen van de toets is de surveillant verantwoordelijk voor de naleveing van de kaders en richtlijnen zodat de toetsprestatie op een eerlijke wijze tot stand komt. (BusinessInteraction) Afnemen van toets Een product dat is samengesteld uit onderwijsmateriaal en dat onder bepaalde condities verkregen en gebruikt kan worden. (BusinessObject) Leermiddel Het organiseren en uitvoeren van een meting van de kennis, vaardigheden en houdingen van onderwijsdeelnemers op een bepaald moment. (BusinessInteraction) Toetsen Benodigdheden bestemd voor gebruik binnen het onderwijs. (BusinessObject) onderwijsmate- riaal Een toets of toetsonderdeel. (BusinessObject) Toetseenheid Het contextmodel beschrijft de hoe het examineren en toetsen volgens de vastgestelde examenkaders wordt georganiseerd, afgenomen, beoordeeld en geformaliseerd tot een uitslag, welke wordt verwerkt tot een resultaat per onderwijsdeelnemer. (Grouping) Toetsen en examineren Beoordelen omvat het nakijken van antwoorden, het bepalen van scores, het bepalen van betekenis en het analyseren van de kwaliteit van de gegevens. Bij de analyse wordt er gekeken of het beleid en kaders rondom het afnemen van een toets op een juiste wijze gevolgd zijn. Dit kan invloed hebben op de toetsprestatie die geleverd is door de toetsdeelnemer doordat een toetsdeelnemer het beleid niet op de juiste wijze gevolgd heeft of niet op een eerlijke wijze tot het resultaat is gekomen. (BusinessInteraction) Beoordelen toetsafname Een onderdeel van een toets. (BusinessObject) Toetsonderde- el Verzameling van gegevens die iets zeggen over de toets zelf. (BusinessObject) Doel-Betekenis Een verzameling samenhangende toetsen. (BusinessObject) Toetscluster Partij die een toets ter beschikking stelt. (BusinessObject) Toetsleveranci- er AccessRelationship W SpecializationRelationship AccessRelationship R SpecializationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R AssociationRelationship heeft AssociationRelationship heeft AssociationRelationship is onderdeel van AssociationRelationship wordt geleverd door Deze svg is op 20-06-2024 16:43:14 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 20-06-2024 16:43:14 CEST


Komt voor in andere modellen
Zie ook:
Details Toets
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-c626e8a797a34b49884669afa9d7578e
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-c626e8a797a34b49884669afa9d7578e
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Toets