Leermiddelgebruik

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > ROSA > BusinessObjects > Leermiddelgebruik
Overzicht
Het feitelijke gebruik van een leermiddel.
Type  :  Informatieobject


Meer informatie
ROSA
Het feitelijke gebruik van een leermiddel. (BusinessObject) Leermiddelge- bruik Het bepalen welke kosten betaald moeten worden voor het gebruik van een leermiddel. Deze kosten kunnen bestaan uit een vaste component (bijv. eenmalige licentiekosten, of een abonnement) en/of een variabele component (op basis van het daadwerkelijke gebruik van een leermiddel). De kosten kunnen ook nihil zijn. (BusinessInteraction) Bepalen leermiddelkost- en Het aan de hand van criteria selecteren van een of meer leermiddelen die toepasbaar zijn op de onderwijsleersituatie van een individuele onderwijsdeelnemer of een groep onderwijsdeelnemers. (BusinessInteraction) Selecteren leermiddel Handeling waardoor rechten en plichten met betrekking tot een bestelling en levering overgaan in rechten en plichten rond het gebruik. (BusinessInteraction) In gebruik nemen leermiddel Het contextmodel beschrijft hoe de inhoud en de daadwerkelijke producten, namelijk de leermiddelen, beschikbaar worden gesteld ter ondersteuning aan het onderwijs. In de leermiddelenketenen worden de ketenprocessen (ontwikkelen leermateriaal en aanbieden, verwerven, gebruiken en betalen leermiddel) volgens uniforme afspraken doorlopen. Het betreft zowel de folio als de digitale leermiddelen zoals deze worden ingezet, en waarbij met name de digitale leermiddelen worden benut om het onderwijs te differentiëren en beter af te stemmen op individuele onderwijsdeelnemers. (Grouping) Toepassen leermiddelen Het gebruik maken van de inhoud van een leermiddel, zoals het lezen van teksten, het bekijken van instructievideos, het maken van opdrachten, et cetera. (BusinessInteraction) Gebruiken leermateriaal De afhandeling van een eventuele financiële verplichting na verwerving en/of gebruik van een leermiddel. (BusinessInteraction) Betalen leermiddel(ge- bruik) Het ingebruiknemen van leermiddelen en het aanwenden van het leermateriaal. (BusinessInteraction) Gebruiken leermiddel Het verkrijgen van een leermiddel en/of het recht om een leermiddel te gebruiken. (BusinessInteraction) Verwerven leermiddel Een product dat is samengesteld uit onderwijsmateriaal en dat onder bepaalde condities verkregen en gebruikt kan worden. (BusinessObject) Leermiddel Het recht om binnen een afgesproken termijn een leermiddel te activeren en te gebruiken. (BusinessObject) Aanspraak op leermiddel AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AssociationRelationship betreft AssociationRelationship voorwaardelijk voor Deze svg is op 31-05-2024 12:58:36 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 31-05-2024 12:58:36 CEST


Komt voor in andere modellen
Details Leermiddelgebruik
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-c84cf64fea154cb88df7d257b8bada39
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-c84cf64fea154cb88df7d257b8bada39
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Leermiddelgebruik