Toepassen leermiddelen (per rol)

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Deze pagina bevat een concepttekst die momenteel in bewerking is.

ArchiMate-modellen > ROSA > Views > Toepassen leermiddelen (per rol)
Toepassen leermiddelen (per rol)

BusinessRole Leermiddelaanbieder Het samenstellen van een leermiddel (product) op basis van (een combinatie van) leermateriaal (inhoud). (BusinessInteraction) Samenstellen leermiddel BusinessInteraction Publiceren leermiddel Proces waarbij een besteld leermiddel ter beschikking wordt gesteld aan de besteller/gebruiker. Er zijn verschillende methoden van leveren; deze worden ook deels bepaald door de karakteristieken van het leermateriaal. Zo betreft het leveren van fysiek materiaal het versturen naar het opgegeven afleveradres en kan voor digitaal leermateriaal een activatiecode van een bestelde licentie aan een besteller of een gebruiker digitaal of fysiek worden geleverd. (BusinessInteraction) Leveren leermiddel Het bepalen welke kosten betaald moeten worden voor het gebruik van een leermiddel. Deze kosten kunnen bestaan uit een vaste component (bijv. eenmalige licentiekosten, of een abonnement) en/of een variabele component (op basis van het daadwerkelijke gebruik van een leermiddel). De kosten kunnen ook nihil zijn. (BusinessInteraction) Bepalen leermiddelkosten BusinessRole Leermateriaalontwikkelaar BusinessInteraction Publiceren leermateriaal Een beschrijving van (de beoogde toepassing van) leermateriaal. (BusinessObject) Leermateriaalbeschrijving BusinessRole Leermiddelbesteller Het plaatsen van een bestelling. (BusinessInteraction) Bestellen leermiddel Een beschrijving van de inhoud en beoogde toepassing van een leermiddel. (BusinessObject) Leermiddelbeschrijving Een organisatie die onderwijs aanbiedt en verzorgt en regelt dat aan de gestelde randvoorwaarden wordt voldaan. (BusinessRole) Onderwijsorganisatie Het vastleggen van de inschrijvingsgegevens, of mutaties daarop, en de leerresultaten van de onderwijsdeelnemer door de onderwijsinstelling en de gedeeltelijke uitwisseling daarvan met ROD. (BusinessInteraction) Administreren onderwijsdeelname Het geheel aan controles en analyses op metingen over voortgang, en het verwerken van de resultaten daaruit in de uitvoering van het onderwijs. (BusinessInteraction) Monitoren voortgang Het aan de hand van criteria selecteren van een of meer leermiddelen die toepasbaar zijn op de onderwijsleersituatie van een individuele onderwijsdeelnemer of een groep onderwijsdeelnemers. (BusinessInteraction) Selecteren leermiddel Vastleggen van de beoordeling van een door een onderwijsdeelnemer uitgevoerde onderwijsactiviteit. (BusinessInteraction) Administreren leerresultaat Een natuurlijk persoon die deelneemt, heeft deelgenomen of voornemens is om deel te nemen aan een onderwijsactiviteit, om zich kennis, vaardigheden en attitudes eigen te maken. (BusinessObject) Onderwijsdeelnemer BusinessRole Leermiddelgebruiker Het gebruik maken van de inhoud van een leermiddel, zoals het lezen van teksten, het bekijken van instructievideos, het maken van opdrachten, et cetera. (BusinessInteraction) Gebruiken leermateriaal Handeling waardoor rechten en plichten met betrekking tot een bestelling en levering overgaan in rechten en plichten rond het gebruik. (BusinessInteraction) In gebruik nemen leermiddel Informatie over het starten en afronden van bepaalde inhoud, aangevuld met eventuele signalen voor opvolging door de onderwijsdeelnemer en/of onderwijsprofessional. (BusinessObject) Voortgang leermateriaal Het feitelijke gebruik van een leermiddel. (BusinessObject) Leermiddelgebruik BusinessRole Leermiddelbetaler Het voldoen van de te betalen leermiddelkosten. (BusinessInteraction) Betalen leermiddelkosten De instemming met de voorwaarden voor levering, betaling en gebruik die op een leermiddel van toepassing zijn. (BusinessObject) Akkoord op leermiddelcondities Een beschrijving van de inhoud en beoogde toepassing van een geleverd / beschikbaar leermiddel. (BusinessObject) Beschrijving beschikbaar leermiddel Een beschrijving van (de beoogde toepassing van) geleverd / beschikbaar leermateriaal. (BusinessObject) Beschrijving beschikbaar leermateriaal Een product dat is samengesteld uit onderwijsmateriaal en dat onder bepaalde condities verkregen en gebruikt kan worden. (BusinessObject) Leermiddel De selectie van één of meer te verwerven leermiddelen. (BusinessObject) Leermiddelselectie De kosten voor het gebruik van een leermiddel. (BusinessObject) Leermiddelgebruiks- kosten Een organisatie die onderwijs aanbiedt en verzorgt en regelt dat aan de gestelde randvoorwaarden wordt voldaan. (BusinessRole) Onderwijsorganisatie Heeft betrekking op de organisatie van het onderwijs (BusinessInteraction) Plannen en roosteren Een vastgelegde waarneming van een door een onderwijsdeelnemer uitgevoerde onderwijsactiviteit. (BusinessObject) Leerresultaat AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship RW AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R Deze svg is op 06-05-2024 10:34:46 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-05-2024 10:34:46 CEST
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Legenda
   
ArchiMate-view Toepassen leermiddelen (per rol)
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-118e7745d2974a0d8e6639d69399998b
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Toepassen leermiddelen (per rol)
Publiceren  : Ja
Type  : Diagram,Scenario
Scenariotype  : Toepassingsscenario
Status  : Concept
Elementen  : 
Relaties  :