Aan-/afwezigheid

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > ROSA > BusinessObjects > Aan-/afwezigheid
Overzicht
De aan-/afwezigheid van een onderwijsdeelnemer op het moment dat die verwacht wordt deel te nemen aan onderwijsactiviteiten.
Type  :  Informatieobject


Meer informatie
ROSA
De aan-/afwezigheid van een onderwijsdeelnemer op het moment dat die verwacht wordt deel te nemen aan onderwijsactiviteiten. (BusinessObject) Aan- /afwezigheid Bepalen wat de reden is van absentie. Afhankelijk of uit de beoordeling van afwezigheid dit als geoorloofd of ongeoorloofd wordt gekenmerkt, zal er een verdere opvolging plaatsvinden. (BusinessInteraction) Analyseren aan/afwezighe- id Het proces waarbij de aan- en afwezigheid van de onderwijsdeelnemer wordt vastgelegd in het kader van de uitvoering van de opleiding. Dit is enerzijds van belang om de voortgang de onderwijsdeelnemer bij te houden en anderzijds om in geval van afwezigheid maatregelen te activeren om het verzuim terug te dringen. In geval van ongeoorloofd verzuim zal er een melding volgen via het verzuimloket van DUO, zodat opvolging door een leerplicht ambtenaar van de gemeente kan plaatsvinden. (BusinessInteraction) Administreren aan/afwezighe- id onderwijsdeel- nemer Grouping Aanmelden en administreren onderwijsdeel- name Het vastleggen van de inschrijvingsgegevens, of mutaties daarop, en de leerresultaten van de onderwijsdeelnemer door de onderwijsinstelling en de gedeeltelijke uitwisseling daarvan met ROD. (BusinessInteraction) Administreren onderwijsdeel- name Het beoordelen van aan- en afwezigheid, het melden van (ongeoorloofd) verzuim, het nemen van passende maatregelen met het doel terugdringen van verzuim en van vroegtijdig schoolverlaten. (BusinessInteraction) Opvolgen aan- en afwezigheid AccessRelationship R AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R Deze svg is op 13-04-2024 15:18:33 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 13-04-2024 15:18:33 CEST


Komt voor in andere modellen
Details Aan-/afwezigheid
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-ee4e1a8438fa4314ac62ffdc8a6cbd22
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-ee4e1a8438fa4314ac62ffdc8a6cbd22
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Aan-/afwezigheid