Voorzieningen in gebruik en in ontwikkeling

Uit ROSA Wiki
Versie door 127.0.0.1 (overleg) op 10 apr 2024 om 11:35 (SmartConnect import, batch-id = ROSA-export (20240410).xml-20240410112449)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > ROSA > Views > Voorzieningen in gebruik en in ontwikkeling
Voorzieningen in gebruik en in ontwikkeling

Alle ketenprocessen die ondersteunend zijn aan het organiseren van het onderwijs. (Grouping) Organisatie van het onderwijs Register waarin de basisgegevens van zowel de onderwijsinrichting van onderwijsinstellingen is vastgelegd (organisatiestructuur, onderwijslocaties, onderwijsaanbod) als van de onderwijserkenning (erkenningen, licenties). Beide sets van basisgegevens zijn aan elkaar gerelateerd. (ApplicationComponent) Register Instellingen en Opleidingen Het Basisregister Instellingen (BRIN) is een door DUO beheerd register waarin o.a. gegevens over onderwijsinstellingserkenningen, vestigingserkenningen, erkende opleidingen en licenties geregistreerd zijn. (ApplicationComponent) Basisregister Instellingen XBRL Onderwijsportaal ondersteunt de digitale aanlevering van de jaarcijfers door onderwijsbesturen. (ApplicationComponent) XBRL Onderwijsportaal Voorziening die onderwijsbesturen in staat stelt om aan hun wettelijke verplichting om periodiek personeelsgegevens aan DUO te leveren te kunnen voldoen. Het gaat om PNIL (personeel niet in loondienst) en PIL (Personeel in loondienst). (ApplicationComponent) Register Onderwijspersoneel / Levering Personeelgegevens Voorziening die onderwijsbesturen en hun onderwijsaanbieders ondersteunt om op transparante wijze verantwoording af te leggen over hun onderwijs. De voorziening bestaat uit modules waarmee gebruikers zelf de regie hebben op informatievoorziening en verantwoording. Vensters is de bron voor de website scholenopdekaart.nl. (ApplicationComponent) Vensters De Dienst Verwerkersovereenkomsten is een beveiligde omgeving voor schoolbesturen waar leveranciers en schoolbesturen verwerkersovereenkomsten met elkaar afsluiten en beheren. (ApplicationComponent) Dienst Verwerkersovereenkomsten Register van alle opleiders en hun opleidingen, trainingen of cursussen die in aanmerking komen voor de STAP (STimulering Arbeidsmarkt Positie) regeling. (ApplicationComponent) STAP-scholingsregister Alle ketenprocessen ten behoeve van het produceren cq verwerven van de onderwijsinhoud (leermiddelen) in te zetten bij de uitvoering van het onderwijs. (Grouping) Inhoud van het onderwijs Edurep is een educatieve zoekmachine. Edurep gebruikt metadata om digitale lesmaterialen beter vindbaar te maken. Het lesmateriaal uit Edurep is te integreren in websites en elektronische leeromgevingen. Dat kan met Edurep widgets, die te maken zijn met een Edurep wizard. (ApplicationComponent) Edurep Wikiwijs is een onderwijsplatform waar leraren digitale leermiddelen zoeken, vinden, hergebruiken, maken en delen. (ApplicationComponent) Wikiwijs Het Koppelpunt Catalogusinformatie biedt inzicht in het leermiddelenaanbod door alle catalogusinformatie van uitgeverijen én geselecteerd open lesmateriaal te verzamelen en dit als vrije data beschikbaar te stellen. (ApplicationComponent) Koppelpunt Catalogusinformatie Voorziening om educatieve content van uitgevers te kunnen ontsluiten binnen de gestandaardiseerde Educatieve Content Keten (ECK). (ApplicationComponent) Edu-iX Licentiekantoor Eduterm is een API voor leveranciers die in hun applicaties gebruik willen maken van gestandaardiseerde gegevens zoals vocabulaires, waardelijsten en foutcodes. (ApplicationComponent) Eduterm Alle ketenprocessen die zorg dragen voor de initiatie en de verdere af- en behandeling van de deelname van de onderwijsdeelnemer in het onderwijs. (Grouping) Deelname aan het onderwijs Via Mijn diploma’s worden diplomagegevens vanuit het Register Onderwijsdeelnemers getoond aan de diplomahouder. Diplomagegevens omvatten gegevens over diploma’s, het soort diploma, door wie de diploma’s zijn behaald en door wie ze zijn uitgereikt. (ApplicationComponent) Mijn diploma's Register waarin basisgegevens, vrijstellingsgegevens,verzuimgegevens, diplomagegevens en persoonsgebonden nummers van onderwijsdeelnemers zijn opgenomen. De basisgegevens omvatten, naast de identificerende gegevens, gegevens met betrekking tot: a. de onderwijsinstelling waar de onderwijsdeelnemer is of was ingeschreven; b. de datum van in- en uitschrijving bij de desbetreffende onderwijsinstelling. (ApplicationComponent) Register Onderwijsdeelnemers DUO zorgt voor verschillende rapportages. Deze rapportages ondersteunen de instelling en de leerplichtambtenaar bij hun werk. (ApplicationComponent) Verzuimrapportages Overstapservice Onderwijs (OSO) maakt het mogelijk studie- en begeleidingsgegevens van een leerling veilig digitaal over te dragen vanuit de leerlingadministratie van de huidige school naar een nieuwe school. (ApplicationComponent) Overstapservice Onderwijs Studielink is een inschrijfapplicatie voor opleidingen aan alle hogescholen en universiteiten binnen Nederland. Via Studielink regelt een onderwijsdeelnemer (her)inschrijving bij hogescholen en universiteiten in Nederland. (ApplicationComponent) Studielink Een landelijk digitaal portaal voor het mbo waar een aspirant-student zich voor een opleiding kan aanmelden. Het is een generieke voorziening, dus niet instellingsspecifiek. Afkorting CAMBO (ApplicationComponent) Voorziening Centraal Aanmelden Database met zoekmachine die internationale studenten als primaire doelgroep heeft en daarbij tot doel heeft studenten te informeren over het onderwijsaanbod in het hoger onderwijs van Nederland. (ApplicationComponent) Studyfinder Objectieve informatiewebsite gebaseerd op de studiekeuzedatabase met daarin relevantie informatie over alle erkende hbo- en wo-opleidingen van Nederland. (ApplicationComponent) Studiekeuze123 Met Kies Op Maat kan een hbo- of wo-student eenvoudig en kosteloos minoren of vakken volgen bij andere hogescholen en universiteiten in Nederland. Kies Op Maat biedt de zekerheid dat de module wordt erkend door de eigen opleiding. (ApplicationComponent) Kies Op Maat Alle ketenprocessen die zorg dragen voor de uitvoering van het onderwijs. (Grouping) Uitvoering van het onderwijs Facet is het computerexamensysteem van de overheid waarin de digitale toetsen en examens afgenomen worden waar het College voor Toetsen en Examens verantwoordelijk voor is. (ApplicationComponent) Facet Grouping Inrichten gegevensinteractie Landelijk register voor het vastleggen en opvragen van mandaterings- en routeringsinformatie voor berichtuitwisseling binnen het onderwijs. (ApplicationComponent) Onderwijs serviceregister SURFeduhub is een voorziening om onderwijsdata veilig tussen Nederlandse mbo en ho onderwijsinstellingen te delen en wordt ingezet om vanuit ho-instellingen RIO te vullen (ApplicationComponent) SURFeduhub Grouping Inrichten Identity & Access Management (IAM) eHerkenning is een overheidsdienst die de digitale herkenning van (zakelijke) afnemers (publieke en private organisaties) van overheidsdiensten regelt. De voorziening biedt een veilig en betrouwbaar inlogmiddel waarmee medewerkers bij bedrijven en organisaties bij ruim 500 verschillende dienstverleners, zoals UWV, gemeenten, Belastingdienst en verzekeraars kunnen inloggen en diensten kunnen afnemen. (ApplicationComponent) eHerkenning ‘Single Sign On’ toegangsdienst tot online software van de aangesloten uitgeverijen en distributeurs voor leerlingen, leerkrachten en ondersteunende medewerkers van basisscholen. (ApplicationComponent) Basispoort Publieke voorziening die docenten en onderwijsdeelnemers single sign-on toegang biedt tot digitale leermiddelen en educatieve diensten. (ApplicationComponent) Entree Federatie Toegangsdienst die identityproviders (onderwijsinstellingen) koppelt met clouddiensten van dienstverleners zodat gebruikers single sign-on een veilige toegang krijgen tot beschikbare diensten. (ApplicationComponent) SURFconext DigiD is het digitale authenticatiesysteem voor overheidsorganisaties en publieke dienstverleners. Met DigiD kunnen zij online de identiteit van burgers vaststellen (ApplicationComponent) DigiD Eduroam is een internationaal netwerk om toegang te krijgen tot vaste en draadloze netwerken (wifi) in het onderwijs. (ApplicationComponent) Eduroam Doel van "Directe Toegang" is om de toegang en het gebruik van het digitale lesmateriaal van uitgeverijen te ondersteunen in het vo. (ApplicationComponent) Directe Toegang eduID is een voorziening voor gebruik binnen het Nederlandse onderwijs en onderzoek. Met eduID kan een overkoepelende digitale identiteit worden gemaakt, onafhankelijk van een instelling. Hiermee kunnen studenten, medewerkers en onderzoekers inloggen op diensten die zijn aangesloten op SURFconext. eduID wordt ingezet voor instellingsoverstijgende diensten voor studentmobiliteit, onderwijsuitvoering en disseminatie van onderzoek. (ApplicationComponent) eduID.nl Grouping Inrichten IBP-maatregelen Publieke dient waarmee onderwijsinstellingen op een veilige manier een uniek identificerend nummer (het ECK iD) voor leerlingen en docenten kunnen aanmaken. In de praktijk wordt dit proces uitgevoerd tussen het administratiesysteem van de onderwijsinstelling en de Nummervoorziening. (ApplicationComponent) Nummervoorziening Deze svg is op 10-04-2024 13:59:41 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 10-04-2024 13:59:41 CEST
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Legenda
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   
ArchiMate-view Voorzieningen in gebruik en in ontwikkeling
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-a761b1c34243425c8257dde71db04f97
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Voorzieningen in gebruik en in ontwikkeling
ArchiMate-gezichtspunt  : Application Cooperation
Publiceren  : Ja
Elementen  : 
Relaties  : (Er is niets om te tonen.)