Informatieobject

Uit ROSA Wiki
Versie door 127.0.0.1 (overleg) op 10 apr 2024 om 11:36 (SmartConnect import, batch-id = ROSA-export (20240410).xml-20240410112449)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > ROSA > BusinessObjects > Informatieobject
Overzicht
Een zelfstandige eenheid van informatie die betekenis heeft en daardoor bruikbaar c.q. van belang is binnen een bepaalde context.
Toelichting  :  Een informatieobject representeert een object dat in een conceptueel informatiemodel in samenhang met andere informatieobjecten wordt gebracht. Zo'n model "dient als taal waarmee domeinexperts kunnen communiceren met informatieanalisten en verschaft een eenduidige interpretatie van die werkelijkheid ten behoeve van deze communicatie." (cf. MIM)
Type  :  Metamodel
ROSA Begrippenkader  :  https://rosa.wikixl.nl/index.php/4c53cc53-6e8f-49a7-b9f4-aea7b6b0766d
Externe informatie  :  https://rosa.wikixl.nl/index.php/Gegevenssoorten
Datum laatste wijziging  :  07-06-2023
Beschrijving laatste wijziging  :  Beschrijving in lijn gebracht met begrip uit ROSA Begrippenkader
Herkomst beschrijving  :  NEN-ISO 23081-1:2017


Meer informatie
ROSA
Een zelfstandige eenheid van informatie die betekenis heeft en daardoor bruikbaar c.q. van belang is binnen een bepaalde context. (BusinessObject) Informatieobje- ct Geheel van autorisaties voor de uitvoering van een bepaalde functie. (BusinessRole) Rol BusinessProcess Gegevens ontvangen Ketenpartijen zorgen ervoor dat de juiste gegevens op het juiste moment op de juiste plaats beschikbaar (Requirement) De juiste gegevens op het juiste moment op de juiste plaats Laag 3: Informatielaag (onderdeel van het Vijflaagsmodel); Een belangrijke basis voor samenwerking, is het delen van taal en begrippen (woorden), zodat we elkaar kunnen begrijpen en voor het uitwisselen en (her)gebruiken van elkanders informatie. Er is (nog) geen uitputtend overzicht beschikbaar van de informatie en gegevens die voor de informatiehuishouding van de overheid relevant zijn. Doorgaans wordt voor elk systeem, organisatie of domein, een afzonderlijk gegevenswoordenboek en/of gegevensmodel gehanteerd. (Grouping) Informatielaag BusinessProcess Gegevens leveren Overeenkomst binnen een bepaalde context over de inrichting en het toepassen van bepaalde voorzieningen en/of standaarden. (Requirement) Afspraak Semantiek in berichtuitwisseling moet traceerbaar zijn (ter voorkoming vanonnodige variëteit) (Requirement) Semantiek in berichtuitwisse- ling is traceerbaar Een beschrijving, "draaiboek", van een bepaalde gebeurtenis of reeks gebeurtenissen. (Grouping) Scenario Ketenpartijen voorkomen onrechtmatige toegang tot of verspreiding van gegevens (Requirement) Voorkom onrechtmatige toegang of verspreiding Ketenpartijen voorkomen aantasting van de integriteit van gegevens (Requirement) Voorkom aantasting van integriteit Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. (BusinessObject) Persoonsgege- vens Een generiek herkenbaar geheel aan processtappen waarbinnen er sprake is van ketensamenwerking tussen twee of meer ketenpartners. (BusinessInteraction) Ketenproces Grouping Inrichten gegevensinter- actie Grouping Toepassingss- cenario? Alle gegevens en domeinobjecten worden geclassificeerd met het Kernmodel Onderwijs Informatie. (Requirement) Classificeer alle gegevens- en domeinobject- en met het Kernmodel Onderwijsinfor- matie Grouping Inrichten IBP- maatregelen Systeem met mogelijk IBP gevoelige data die verwerkt wordt en waarvoor een verwerkingsovereenkomst nodig is (zijn) (ApplicationComponent) Gegevensver- werkend Systeem Het Gegevenswoordenboek DUO wordt gebruikt voor de berichtspecificatie ten behoeve van berichtuitwisseling met DUO. (Requirement) Gebruik het Gegevenswoo- rdenboek DUO voor berichtuitwisse- ling met DUO Gegevens die niet aan een bestaande semantische bron zijn te koppelen, moeten aan de meest toepasselijke semantische bron binnen het onderwijs worden toegevoegd (Requirement) Registreer de betekenis van nieuwe gegevens Proces dat invulling geven aan ondersteunende functies vanuit IV-domeinen (Informatievoorzieningsdomeinen) om ketenprocessen te ondersteunen. (BusinessProcess) Ondersteunen- d proces Een te onderscheiden onderdeel van een overkoepelend ketenproces. (BusinessInteraction) Ketenprocesst- ap AccessRelationship RW SpecializationRelationship AccessRelationship R InfluenceRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship SpecializationRelationship AccessRelationship RW AggregationRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship AccessRelationship RW InfluenceRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship AccessRelationship RW AccessRelationship RW Deze svg is op 11-04-2024 22:00:42 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 11-04-2024 22:00:42 CEST


Komt voor in
Relaties
Komt voor in andere modellen
Details Informatieobject
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-ffeb91bf5f0542d28b63e4596784e5e3
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-ffeb91bf5f0542d28b63e4596784e5e3
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Informatieobject