Gebruiker:Rdb

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ViewMain element
_README_
Aangeboden opleidingAangeboden opleiding
Aanmelden
Aanvullende deelnamegegevensAanvullende deelnamegegevens
Aanvullende persoonsgegevensAanvullende persoonsgegevens
Aanvullende resultaatgegevensAanvullende resultaatgegevens
AbonnementenserviceAbonnementenservice
Accrediteren van opleidingenAccrediteren van opleidingen
Adresboek van databases met opleidingsaanbodAdresboek van databases met opleidingsaanbod
AfnameAfname
Afspeelomgeving digitaal leermateriaalAfspeelomgeving digitaal leermateriaal
Afspelen educatieve contentAfspelen educatieve content
Analyse van afname
Authenticatiedienst instellingAuthenticatiedienst instelling
BRINBRIN
BRONBRON
Basisgegevens deelnameBasisgegevens deelname
Basisgegevens persoonBasisgegevens persoon
Basisgegevens resultaatBasisgegevens resultaat
BasispoortBasispoort
Basisregister onderwijsaanbodBasisregister onderwijsaanbod
Basisregister onderwijspersoneelBasisregister onderwijspersoneel
Basisregistratie onderwijsinstellingenBasisregistratie onderwijsinstellingen
Basisregistratie onderwijsvolgersBasisregistratie onderwijsvolgers
Begrippenset KerndoelenBegrippenset Kerndoelen
Begrippenset Kernmodel Onderwijs Informatie (KOI)Begrippenset Kernmodel Onderwijs Informatie (KOI)
Begrippenset Kernprogramma'sBegrippenset Kernprogramma's
Begrippenset KwalificatiedossiersBegrippenset Kwalificatiedossiers
Begrippenset LeerlingkenmerkenBegrippenset Leerlingkenmerken
Begrippenset NLQF en EQFBegrippenset NLQF en EQF
Begrippenset RTTIBegrippenset RTTI
Begrippenset RekenenBegrippenset Rekenen
Begrippensets Vakken en LeerniveausBegrippensets Vakken en Leerniveaus
Beheeromgeving leermiddelenlicentiesBeheeromgeving leermiddelenlicenties
Bepalen landelijk beleid en wetgevingBepalen landelijk beleid en wetgeving
BerichtadresseringBerichtadressering
Beschikbaar stellen en verzamelen metadataBeschikbaar stellen en verzamelen metadata
Beschikbaarheidsgegevens personele resourcesBeschikbaarheidsgegevens personele resources
BestellerBesteller
Bestelomgeving leermiddelenBestelomgeving leermiddelen
Bevoegd gezagBevoegd gezag
Caliper AnalyticsCaliper Analytics
Centrale database opleidingsaanbodCentrale database opleidingsaanbod
Centrale indicatorenCentrale indicatoren
Certificeringsschema informatiebeveiliging en privacy ROSACertificeringsschema informatiebeveiliging en privacy ROSA
Content PackagingContent Packaging
Content Prijs Informatie (CPI)Content Prijs Informatie (CPI)
DUO schoolcertificaatDUO schoolcertificaat
DUO serviceregisterDUO serviceregister
Dashboard leerresultatenDashboard leerresultaten
Datamart StromenDatamart Stromen
Datawarehouse sectorregistersDatawarehouse sectorregisters
Decentrale indicatorenDecentrale indicatoren
Digitaal aanmeldformulier
Digitaal leermateriaalDigitaal leermateriaal
Digitaal toetssysteemDigitaal toetssysteem
Digital Item Declaration Language (DIDL)Digital Item Declaration Language (DIDL)
DirecteToegangDirecteToegang
Doorstroom monitorenDoorstroom monitoren
Doorstroommonitor (DSM)Doorstroommonitor (DSM)
Dutch Exam Profile (DEP)Dutch Exam Profile (DEP)
E-portfoliosysteemE-portfoliosysteem
ECK Distributie en ToegangECK Distributie en Toegang
ECK compliancevoorzieningECK compliancevoorziening
ECK iDECK iD, ECK iD
EDEXMLEDEXML
Edu-iXEdu-iX
Educatieve contentketenEducatieve contentketen
Edukoppeling TransactiestandaardEdukoppeling Transactiestandaard
EdurepEdurep
EduroamEduroam
EindproductenEindproducten
Elektronische leeromgeving (ELO)Elektronische leeromgeving (ELO)
Entree FederatieEntree Federatie
Expertise Digitale GeletterdheidExpertise Digitale Geletterdheid
FacetFacet
Faciliteit voor het distribueren van digitaal leermateriaalFaciliteit voor het distribueren van digitaal leermateriaal
Financieren van onderwijsFinancieren van onderwijs
Formeel opleidingsaanbodFormeel opleidingsaanbod
Functionaliteiten
GegevensGegevens
Gegevenswoordenboek DUOGegevenswoordenboek DUO
Generieke plaat
GovernanceGovernance
GroepGroep
HODEX (Hoger Onderwijs Data Exchange)HODEX (Hoger Onderwijs Data Exchange)
HalfproductenHalfproducten
Horizontaal verantwoordenHorizontaal verantwoorden
Horizontaal verantwoorden (referentiecomponenten en standaarden)
Horizontaal verantwoorden (zeggenschappen en gegevenssoorten)
Horizontale-verantwoordingsomgevingHorizontale-verantwoordingsomgeving
IMS LIS (Learning Information Services)IMS LIS (Learning Information Services)
IMS QTI (Question & Test Interoperability)IMS QTI (Question & Test Interoperability)
Import-tool onderwijsaanbodImport-tool onderwijsaanbod
IndicatorenIndicatoren
IndicatortoelichtingIndicatortoelichting
Inschrijven
Inspelen op beleidswijzigingenInspelen op beleidswijzigingen
InstellingenInstellingen
Instellingsdatabase opleidingsaanbodInstellingsdatabase opleidingsaanbod
InstellingsgegevensInstellingsgegevens
Interne uitwisseling deelnemersgegevens (iUD)Interne uitwisseling deelnemersgegevens (iUD)
ItembankItembank
JaarrekeningJaarrekening
JeugdmonitorJeugdmonitor
Kernmodel Onderwijsinformatie
Ketenbrede informatiebeveiliging en privacybeschermingKetenbrede informatiebeveiliging en privacybescherming
Ketenfuncties
Kwalificeren en diplomerenKwalificeren en diplomeren
Leerling
LeerlingadministratiesysteemLeerlingadministratiesysteem
LeerlingenvervoerLeerlingenvervoer
LeerlingvolgsysteemLeerlingvolgsysteem
LeermiddelencatalogusLeermiddelencatalogus
Leraar24Leraar24
LerarenregisterLerarenregister
Leven lang lerenLeven lang leren, Leven lang leren
Leven lang lerenLeven lang leren
LicentieLicentie
Linked Data PublicatieplatformLinked Data Publicatieplatform
Linked Data TheatreLinked Data Theatre
LocatieLocatie
Medewerker (gegevenssoort)Medewerker (gegevenssoort)
Meldingsregister relatief verzuimMeldingsregister relatief verzuim
Metadata Object Description Scheme (MODS)Metadata Object Description Scheme (MODS)
Metadata educatieve contentMetadata educatieve content
Metadata onderzoeksmateriaalMetadata onderzoeksmateriaal
Metadata opvragen (SRU)Metadata opvragen (SRU)
MetadataharvesterMetadataharvester
Metamodel
MomentoMomento
NL-LOMNL-LOM
NummervoorzieningNummervoorziening
OAI-PMHOAI-PMH
OBK (Onderwijsbegrippenkader)OBK (Onderwijsbegrippenkader)
OCW TaxonomieOCW Taxonomie
OO APIOO API
OSOOSO
OSO Gegevensset en profielenOSO Gegevensset en profielen
Oefenen, toetsen en examinerenOefenen, toetsen en examineren
Onderwijs serviceregisterOnderwijs serviceregister
Onderwijs uitvoeren
Onderwijskundige eenheidOnderwijskundige eenheid
OneRosterOneRoster
Ontwikkelen van materiaalOntwikkelen van materiaal
Ontwikkelen van onderwijsOntwikkelen van onderwijs
Opleidingsdomeinen MBOOpleidingsdomeinen MBO
Overstap naar een andere school
Plannen van afnamePlannen van afname
PlanningsysteemPlanningsysteem
Portaal onderwijsaanbodPortaal onderwijsaanbod
Presenteren in contextPresenteren in context
Privacy by designPrivacy by design
RIORIO
RIO InformatiemodelRIO Informatiemodel
Referentiecomponenten en applicaties
Referentiegegevenssoorten
Regionaal platformRegionaal platform
Repository educatieve contentRepository educatieve content
Rollen en Actoren
Samenwerkingsverband passend onderwijs systeemSamenwerkingsverband passend onderwijs systeem
Scholenopdekaart.nlScholenopdekaart.nl
SchoolinformatiesysteemSchoolinformatiesysteem
Selecteren en beschikbaar stellen van het materiaalSelecteren en beschikbaar stellen van het materiaal
SemanticsSemantics
Standaarden
Studiekeuze123Studiekeuze123
Studiekeuze123 webformulierStudiekeuze123 webformulier
StudyfinderStudyfinder
TeleblikTeleblik
Terugdringen administratieve lastenTerugdringen administratieve lasten
Toegangsdienst educatieve contentToegangsdienst educatieve content
Toetsen, examineren en oefenenToetsen, examineren en oefenen
Toezicht houden en kwaliteit waarborgenToezicht houden en kwaliteit waarborgen
UWLRUWLR
UitschrijvenUitschrijven
Uitwisseling toetsmateriaal (NLQTI)Uitwisseling toetsmateriaal (NLQTI)
Unieke persistente identifier (UPI)Unieke persistente identifier (UPI)
Uniform Resource Names (URN)Uniform Resource Names (URN)
VO-MBO overstapdossierVO-MBO overstapdossier
Vensters (PO/VO)
Verticaal verantwoordenVerticaal verantwoorden
Verzuimloket
VestigingVestiging
Visie, doelen en principes
VocabulairebankVocabulairebank
Voorkomen van schooluitvalVoorkomen van schooluitval
VoorlichtingsevenementenVoorlichtingsevenementen
Voortgang in digitaal leermateriaalVoortgang in digitaal leermateriaal
Vroeg Aanmelden MBOVroeg Aanmelden MBO
Werkingsgebieden
Wettelijke taken onderwijsdomein
Wettelijke taken onderwijsinstellingen
Wikiwijs leermiddelenpleinWikiwijs leermiddelenplein
Wikiwijs makenWikiwijs maken
XBRL OnderwijsportaalXBRL Onderwijsportaal
Zeggenschappen
xAPIxAPI
~Aanmeldgegevens
~Digitaal overstapdossier
~OnderwijshuisvestingOnderwijshuisvesting
~Uitvoeren van onderwijsUitvoeren van onderwijs
~VerantwoordingsportaalVerantwoordingsportaal
~Verlenen van zorg en begeleidingVerlenen van zorg en begeleiding
~Zorg- en begeleidingsgegevensZorg- en begeleidingsgegevens
Dit is een grafiek met grenzen en knooppunten die kan hyperlinks bevatten.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 4
  • 5
  • 1
  • 5
  • 2Betrokken bij


Dit is een grafiek met grenzen en knooppunten die kan hyperlinks bevatten.


Grafisch overzicht